Wybrano nowe władze Polskiego Towarzystwa Astronomicznego na lata 2017-2021

Podczas Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA), które odbyło się 13 września 2017 r. w Zielonej Górze, wybrano nowe władze stowarzyszenia. Prezesem został prof. dr hab. Marek Sarna z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN.

Podczas 38. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Zielonej Górze odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia, w trakcie którego przeprowadzono wybory nowych władz organizacji.

Prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego został prof. dr hab. Marek Sarna z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie (CAMK PAN), a wiceprezesem dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK, z Centrum Astronomii UMK w Toruniu.

Nowy Prezes PTA jest członkiem stowarzyszenia od 1983 roku. W różnych latach pełnił już funkcje w Zarządzie, w m.in. w latach 1993-1995 był Wiceprezesem PTA. Od 1998 do 2014 roku był dyrektorem CAMK PAN w Warszawie.

Pozostałymi członkami Zarządu zostali dr Krzysztof Czart (Europejskie Obserwatorium Południowe), dr Wojciech Hellwing (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie), dr Milena Ratajczak (Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego), dr hab. Agata Różańska, prof. CAMK (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN), dr hab. Radosław Smolec (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie).

W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: dr Henryk Brancewicz, dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, prof. UAM, dr Adam Michalec, mgr Sebastian Soberski, prof. dr hab. Andrzej Pigulski. Z kolei w składzie Sądu Koleżeńskiego znaleźli się dr Jadwiga Biała, prof. dr hab. Bożena Czerny, dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. dr hab. Ryszard Szczerba, prof. dr hab. Michał Tomczak.

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego jest czteroletnia od 2017 do 2021 roku.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) to organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów. Istnieje od 1923 roku. Obecnie liczy około 250 członków.

Więcej informacji:

Witryna PTA: https://www.pta.edu.pl/zjazd38

Skład osobowy władz PTA: https://www.pta.edu.pl

Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl

 

Rok: 
2 017
Numer: 
6
Data: 
2017-09-14