Ukazała się książka z zadaniami z Olimpiad Astronomicznych

Zadania z Olimpiad Astronomicznych XXXVI-LX

11 marca 2018 r., podczas uroczystości finałowej 61. edycji Olimpiady Astronomicznej, która odbyła się w Chorzowie, miała miejsce premiera książki ze zbiorem zadań z wielu edycji olimpiady i przykładowymi rozwiązaniami, zatytułowanej „Zadania z Olimpiad Astronomicznych XXXVI-LX”. Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest współwydawcą publikacji.

Pozycja pt. „Zadania z Olimpiad Astronomicznych XXXVI-LX” będzie stanowić wielką pomoc dla uczniów pragnących wystąpić w kolejnych edycjach szkolnej olimpiady oraz dla nauczycieli przygotowującymi swoich podopiecznych do konkursu. Do tej pory dysponowali oni starą, trudno dostępną publikacją pt. „25 lat Olimpiad Astronomicznych” sprzed około 30 lat, nowszym, niewielkim zbiorem zadań oraz rozwiązaniami zadań publikowanymi regularnie na łamach czasopisma „Urania – Postępy Astronomii”. Brakowało natomiast zebranego razem zbioru zadań z najnowszych edycji olimpiady.

Książka została wydana w twardej oprawie. Liczy 444 strony i obejmuje zadania od olimpiady XXXVI (1992/1993) do olimpiady LX (2016-2017), a także przykładowe rozwiązania wielu z nich. Łącznie jest to około 500 zadań olimpijskich oraz blisko 90 rozwiązań. W materiałach dodatkowych zawarto listę laureatów kolejnych edycji Olimpiady Astronomicznej oraz dodatkowe ciekawe zadania i rozwiązania, nie wchodzące w skład zadań olimpijskich.

"Oddajemy w ręce czytelnika książkę przygotowaną w ramach działalności Klubu Astronomicznego Almukantarat przez zespół blisko 20 byłych olimpijczyków. W ciągu trzech lat udało się zebrać prawie wszystkie zadania z ostatnich 25 edycji i uzupełnić je o blisko 90 rozwiązań publikowanych w czasopiśmie Urania - Postępy Astronomii. W dodatku znaleźć można również kilka archiwalnych rozwiązań z wcześniejszych edycji Olimpiad oraz inne artykuły z działu Kącik Olimpijczyka w czasopiśmie, które nie były rozwiązaniami zadań olimpijskich” mówi Mateusz Krakowczyk, prezes Klubu Astronomicznego Almukantarat, redaktor publikacji.

„Żywimy ogromną nadzieję, że zbiór stanowić będzie konkretną pomoc w przygotowaniu do Olimpiad Astronomicznych, zarówno dla uczniów jak i ich opiekunów” dodaje Krakowczyk.

„Działalność Klubu Almukantarat to coś niezwykłego. Perpetuum mobile! Zmieniają się pokolenia stanowiących stowarzyszenie młodzieży, a to nadal kręci się samo. Ta szczególna, bo zdolna młodzież, działa nie tylko na rzecz własnego rozwoju, ale na rzecz swoich rówieśników, a nawet przyszłych pokoleń. Sami prowadzą kółka astronomiczne w szkołach, organizują obozy astronomiczne, a teraz wydają bodaj najbardziej potrzebną nauczycielom i uczniom książkę w tej dziedzinie. Narzuca się tylko jedno porównanie: sto lat temu trójka szalonych maturzystów założyła Uranię. Pasja czyni cuda i wiecznie trwa!” komentuje dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK, redaktor naczelny „Uranii – Postępów Astronomii” oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Wydawcami książki są Klub Astronomiczny Almukantarat – stowarzyszenie działające od ponad 30 lat, którego działalność jest skierowana przede wszystkim do młodzieży oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów. Patronatu udzieliło czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii”. Z kolei druk książki został częściowo sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji:

 

Rok: 
2 018
Numer: 
4
Data: 
2018-03-12