Wybrano władze Polskiego Towarzystwa Astronomicznego na kadencję 2021-2025

15.09.2021 r. odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA), które wybrało władze na lata 2021-2025. Prezesem został prof. dr hab. Marek J. Sarna.

Prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego ponownie został wybrany prof. dr hab. Marek J. Sarna z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. Profesor Sarna w pracy naukowej zajmuje się badaniami ewolucji gwiazd podwójnych. Od 1998 do 2014 roku był dyrektorem Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie, a od 2015 roku jest polskim przedstawicielem naukowym w Radzie Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Jest także członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego został dr Krzysztof Czart (Urania – Postępy Astronomii oraz Europejskie Obserwatorium Południowe, Toruń). W zarządzie znaleźli się także dr hab. Arkadiusz Berlicki, prof. UWr (Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław), mgr Tomasz Kundera (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków), dr Milena Ratajczak (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa), prof. dr hab. Agata Różańska (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa) oraz dr Paweł Zieliński (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa). Sekretarzem towarzystwa będzie dr Milena Ratajczak, a skarbnikiem dr Paweł Zieliński.

W skład Komisji Rewizyjnej, która nadzoruje działania Zarządu, wybrano pięć osób: dr hab. Wojciech Hellwing, prof. CFT PAN (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa), dr Dorota Kozieł-Wierzbowska (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków), dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, prof. UAM (Instytut Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań), dr Halina Prętka-Ziomek (Instytut Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań), mgr Sebastian Soberski (Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu).

Trzecim organem władz PTA jest Sąd Koleżeński, w składzie którego znaleźli się: dr hab. Anna Bartkiewicz (Instytut Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń), prof. dr hab. Bożena Czerny (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa), dr Adam Michalec (Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, Niepołomice), dr hab. Maciej Mikołajewski (Urania – Postępy Astronomii, Toruń), prof. dr hab. Agnieszka Pollo (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Kraków/Warszawa).

Polskie Towarzystwo Astronomiczne zrzesza zawodowych astronomów. Powstało w 1923 roku. Aktualnie liczy około 260 członków. PTA prowadzi działalność naukową oraz popularyzującą astronomię. Organizuje konferencje, jest wydawcą czasopism i książek (np. Proceedings of the Polish Astronomical Society, Urania – Postępy Astronomii), portali internetowych (np. Urania, AstroGPS), a także producentem telewizyjnej serii Astronarium. Prowadzi oraz wspiera też różne konkursy i inne działania związane z astronomią lub jej upowszechnianiem. Witryna internetowa PTA: https://www.pta.edu.pl.

 

Więcej informacji:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne

Aktualne władze PTA

Historia władz PTA

 

Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl

 

Rok: 
2 021
Numer: 
6
Data: 
2021-09-16