Laureaci statuetek na 100-lecie Uranii

23 września 2022 roku w Toruniu odbyła się uroczysta gala z okazji 100 lat Uranii. W jej trakcie m.in. wyróżniono kilka osób współpracujących z czasopismem i wręczono im statuetki Uranii.

Podczas uroczystej gali statuetkami Uranii wyróżniono osoby zasłużone dla "Uranii - Postępów Astronomii". Prezesi Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) i Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA), czyli wydawców Uranii, wręczyli statuetkę obecnemu Redaktorowi Naczelnemu Uranii, którym jest dr hab. Maciej Mikołajewski.

Natomiast Redaktor Naczelny wręczył statuetki pozostałym wyróżnionym osobom. Otrzymali je dr Krzysztof Ziołkowski (przez kilkanaście lat sekretarz redakcji „Uranii” i jej redaktor naczelny w latach 1983-1997), Jacek Drążkowski (od ćwierć wieku redaktor „Uranii” odpowiedzialny za skład graficzny czasopisma), dr Krzysztof Czart (redaktor czasopisma i redaktor naczelny portalu Uranii) oraz Bogumił Radajewski (współtwórca serii „Astronarium”, razem z częścią redakcji Uranii).

Laureatami statuetek zostali także prof. Bożena Czerny („Urania” w obecnej formule przejęła formę „Postępów Astronomii”, którą w 1991 roku stworzyła prof. Czerny), prof. Andrzej Kajetan Wróblewski (redaktor naczelny „Uranii” w latach 1959-64), dr Tomasz Kwast (przez wiele lat sekretarz redakcji „Postępów Astronomii"), jednak nie mogli przybyć na galę Uranii i otrzymają je w terminie późniejszym.

Pośmiertnie statuetki otrzymały dwie osoby: Stefan Kaliński (jeden z pomysłodawców i redaktorów Uranii z czasów pisma wydawanego przez uczniów) i prof. Andrzej Woszczyk (redaktor naczelny „Postępów Astronomii” od 1995 roku i „Uranii – Postępów Astronomii” do 2011 roku). Odebrali je Joanna Woszczyk – córka prof. Woszczyka oraz Michał Mgeładze-Arciuch – wnuk Kalińskiego.

Pełna lista laureatów statuetek na stulecie Uranii:
•    dr hab. Maciej Mikołajewski
•    dr Krzysztof Czart
•    prof. Bożena Czerny
•    Jacek Drążkowski
•    Stefan Kaliński (pośmiertnie)
•    Bogumił Radajewski
•    dr Tomasz Kwast
•    prof. Andrzej Woszczyk (pośmiertnie)
•    prof. Andrzej Kajetan Wróblewski
•    dr Krzysztof Ziołkowski


Więcej informacji:


Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl

Kontakt w sprawie konferencji „100 lat Uranii”: 100lat@urania.edu.pl

 

 

Zdjęcia z wręczania statuetek:

Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny „Uranii - Postępów Astronomii”, rozpoczyna wręczanie statuetek Uranii. Fot. Urania / Paweł Schulz

 

Krzysztof Ziołkowski (po prawej) otrzymuje statuetkę Uranii. Po lewej Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny „Uranii”. Fot. Urania / Paweł Schulz

 

Bogumił Radajewski nagrodzony statuetką Uranii. Fot. Urania / Paweł Schulz

 

Jacek Drążkowski nagrodzony statuetką Uranii. Fot. Urania / Paweł Schulz

 

Krzysztof Czart nagrodzony statuetką Uranii. Fot. Urania / Paweł Schulz

 

Joanna Woszczyk odbiera z rąk aktualnego redaktora naczelnego „Uranii” statuetkę przyznaną pośmiertnie jej ojcu, prof. Andrzejowi Woszczykowi, który był wieloletnim poprzednikiem obecnego redaktora naczelnego na tym stanowisku. Fot. Urania / Paweł Schulz

 

Michał Mgeładze-Arciuch (po prawej) odbiera statuetkę Uranii przyznaną pośmiertnie jego dziadkowi, Stefanowi Kalińskiemu, który był jednym z pomysłodawców i redaktorów „Uranii” na samym początku, gdy była pismem wydawanym przez gimnazjalistów. Fot. Urania / Paweł Schulz

 

Dr hab. Maciej Mikołajewski (po lewej) odbiera statuetkę Uranii od wydawców czasopisma prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (Mieczysław Janusz Jagła, w środku) i prezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (prof. Marek J. Sarna, po prawej). Fot. Urania / Paweł Schulz

 

 

Rok: 
2 022
Numer: 
4
Data: 
2022-09-26