W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja kosmologiczna

Kosmologia to nauka zajmująca się badaniem struktury i ewolucji Wszechświata. Do najwybitniejszych kosmologów należał polski naukowiec Roman Juszkiewicz (1952-2012), będący autorem lub współautorem blisko stu prac naukowych z tej dziedziny. Jego pamięci poświęcona była międzynarodowa konferencja o nazwie 2nd Roman Juszkiewicz Symposium.

To międzynarodowe spotkanie zgromadziło zarówno młodych badaczy, jak i naukowców z dużym doświadczeniem, łącznie ponad 70 osób z wielu krajów. Trwało do 26 do 30 września 2022 roku w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Sympozjum podzielono na pięć sesji tematycznych: Struktura wielkoskalowa i kosmologia obserwacyjna, Astrofizyka wysokich energii i kosmologia wieloaspektowa, Formowanie i ewolucja galaktyk, Lokalny Wszechświat pobliskie galaktyki, Rozszerzenia standardowego modelu kosmologicznego.

Poszczególne sesje jako liderzy poprowadzili:

  • prof. Luigi Guzzo (Università degli Studi di Milano, Milan, Italy) – kierownik projektu Darklight w ramach ERC Advanced Grant (2012), koordynator przeglądu nieba VIPERS (2008-2015), który dostarczył dane obserwacyjne do Darklight, jeden z twórców misji kosmicznej Euclid,
  • dr Angelo Ricciardone (Università degli Studi di Padova and INFN Padova, Italy) – specjalistka zajmująca się związkami pomiędzy fizyką fal grawitacyjnych, a kosmologią,
  • Lingyu Wang (SRON, Netherlands) – bada ewolucję galaktyk w sposób statystyczny oraz ma doświadczenie w wielkich wielozakresowych przeglądach fotometrycznych i spektroskopowych dotyczących galaktyk z lokalnego i wczesnego Wszechświata
  • prof. Noam Libeskind (Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP), Potsdam, Germany) – kieruje grupą Cosmography and Large-scale Structure w ramach sekcji Cosmology and High-energy Astrophysics na AIP, skupiając się na kwestiach formowania się galaktyk, Drogi Mlecznej Grupy Lokalnej, kosmografii i symulacjach z ograniczeniami,
  • dr Azadeh Fattahi (Durham University, Durham, United Kingdom) – jej badania dotyczą przede wszystkim galaktyk karłowatych, Drogi Mlecznej i lokalnego Wszechświata w symulacjach kosmologicznych,
  • prof. Enrique Gaztañaga (Institute of Space Sciences (ICE, CSIC) Barcelona and Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) Barcelona, Spain) – zajmuje się róznymi aspektami kosmologii teoretycznej i obserwacyjnej, obecnie pracuje nad Black Hole Universe, czyli nowym modelem interpretującym obecne obserwacje kosmicznej ekspansji oraz powstawania struktury we Wszechświecie.

Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Astronomiczne, wspólnie z Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Konferencja została dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki., a także otrzymała materialne od Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Więcej informacji:

 

Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl

Kontakt w sprawie konferencji: contact@romansymposium.com.pl

 

Rok: 
2 022
Numer: 
5
Data: 
2022-10-01