Nagrody PTA - terminy zgłoszeń

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) przyznaje trzy prestiżowe nagrody: Medal Bohdana Paczyńskiego, Nagrodę i Medal im. Włodzimierza Zonna "Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie" oraz Nagrodę Młodych. Podajemy terminy zgłoszeń we wszystkich trzech konkursach i zachęcamy do zgłaszania kandydatów. Więcej o nagrodach i dotychczasowi laureaci: http://www.pta.edu.pl/nagrody


Medal Bohdana Paczyńskiego

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki. Laureatem może zostać zarówno astronom polski, jak i zagraniczny.

Termin zgłoszeń mija 15 grudnia 2014 r. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy polscy astronomowie. Zgłoszenia należy kierować na adres prezes@pta.edu.pl lub listownie: Prezes PTA, Agnieszka Kryszczyńska, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła Medalu powołana przez Walne Zebranie PTA. Skład Kapituły: prof. Marek Abramowicz, prof. Jerzy Kreiner, prof. Józef Smak i prof. Edwin Wnuk oraz z urzędu prezes PTA dr hab. Agnieszka Kryszczyńska.

Regulamin przyznawania Medalu Bohdana Paczyńskiego


Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna "Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie"

Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna "Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie" jest wyrazem szczególnego uznania za działalność popularyzującą wiedzę o Wszechświecie w Polsce. Nagroda może być indywidualna lub zespołowa.

Termin zgłoszeń mija 28 lutego 2015 r. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie PTA, Zarząd Główny PTMA oraz placówki astronomiczne (placówki naukowe i planetaria). Zgłoszenia należy kierować na adres e-mailowy Zarządu Głównego PTA: zarzad@pta.edu.pl lub listownie: Zarząd Główny PTA, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18.

Nagrodę przyznaje Jury powołane przez Zarząd Główny PTA. Skład jury: prof. dr hab. Maciej Mikołajewski, dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska, dr Henryk Brancewicz, dr Krzysztof Ziołkowski.

Regulamin przyznawania Nagrody i Medalu im. Włodzimierza Zonna


Nagroda Młodych PTA

Nagroda Młodych PTA przyznawana jest za wybitny, indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii, uzyskany podczas całej działalności naukowej astronomowi posiadającemu obywatelstwo polskie i nie przekroczony wiek 35 lat.

Termin zgłoszeń mija 30 czerwca 2015 r. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie PTA. Zgłoszenia należy kierować na adres przewodniczącego Jury: rudawy@astro.uni.wroc.pl albo listownie: prof. dr hab. Paweł Rudawy, Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

Nagrodę przyznaje Jury powołane przez Zarząd Główny PTA. Skład jury: przewodniczący prof. Paweł Rudawy (Wrocław), członkowie: profesorowie Joanna Mikołajewska (Warszawa), Andrzej Kus (Toruń), Paweł Rudawy (Wrocław), Dorota Gondek-Rosińska (Zielona Góra), Krzysztof Goździewski (Toruń).
Regulamin przyznawania Nagrody Młodych PTA