Polskie ośrodki astronomiczne

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), wraz z Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydało drukiem opracowanie pt. "Polskie ośrodki astronomiczne", a także jego wersję angielską pt. "Polish astronomical facilities". Więcej informacji w komunikacie.

Informator opisuje naukowe ośrodki zajmujące się w Polsce astronomią i badaniami Wszechświata. Uzupełniono go o dodatkowe strony z informacjami o studiowaniu astronomii, organizacjach astronomii amatorskiej, mediach astronomicznych, a także mapy rozmieszczenia obserwatoriów, teleskopów i planetarium na terenie kraju oraz polskiej infrastruktury badawczej za granicą.

 

Polskie ośrodki astronomiczne - pobierz plik PDF

Wersja informatora w Google Play

Wersja informatora w Legimi

 

Polish astronomical facilities - pobierz plik PDF

Wersja informatora w Google Play

Wersja informatora w Legimi

 

Wydanie publikacji było możliwe dzięki finansowaniu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)