Historia władz Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Historia władz PTA

 

Poniżej prezentujemy skład osobowy władz Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w ujęciu historycznym - wszystkie kadencje wstecz aż do 1948 roku. Skład władz bieżącej kandecji, wraz z danymi kontaktowymi, znajduje się dodatkowo na osobnej stronie. Z kolei nazwiska wszystkich prezesów od początku istnienia towarzystwa są wymienione na stronie z listą Zjazdów PTA.

 

Zarząd PTA

2021-2025

Prezes: Marek Sarna

Wiceprezes: Krzysztof Czart

Sekretarz: Milena Ratajczak

Skarbnik: Paweł Zieliński

Członek Zarządu: Arkadiusz Berlicki

Członek Zarządu: Tomasz Kundera

Członek Zarządu: Agata Różańska

 

2017-2021

Prezes: Marek Sarna

Wiceprezes: Maciej Mikołajewski

Sekretarz: Milena Ratajczak

Skarbnik: Agata Różańska

Członek Zarządu: Krzysztof Czart

Członek Zarządu: Wojciech Hellwing

Członek Zarządu: Radosław Smolec

 

2015-2017

Prezes: Agnieszka Kryszczyńska

Wiceprezes: Maciej Mikołajewski

Sekretarz: Magdalena Polińska

Skarbnik: Agata Różańska

Członek Zarządu: Krzysztof Czart

Członek Zarządu: Sebastian Soberski

Członek Zarządu: Grzegorz Stachowski

 

2013-2015

Prezes: Agnieszka Kryszczyńska

Wiceprezes: Maciej Mikołajewski

Sekretarz: Waldemar Ogłoza

Skarbnik: Agata Różańska

Członek Zarządu: Krzysztof Czart

Członek Zarządu: Tomasz Mrozek

Członek Zarządu: Grzegorz Stachowski

 

2011-2013

Prezes: Bożena Czerny

Wiceprezes: Maciej Mikołajewski

Sekretarz: Agnieszka Kryszczyńska

Skarbnik: Stanisław Ryś

Członek Zarządu: Waldemar Ogłoza

Członek Zarządu: Sebastian Soberski

Członek Zarządu: Agnieszka Słowikowska

 

2009-2011

Prezes: Edwin Wnuk

Wiceprezes: Maciej Mikołajewski

Sekretarz: Adam Michalec

Skarbnik: Bożena Czerny

Członek Zarządu: Agnieszka Janiuk

Członek Zarządu: Agnieszka Kryszczyńska

Członek Zarządu: Waldemar Ogłoza

 

2007-2009

Prezes: Edwin Wnuk

Wiceprezes: Krzysztof Ziołkowski

Sekretarz: Adam Michalec

Skarbnik: Maciej Mikołajewski

Członek Zarządu: Bożena Czerny

Członek Zarządu: Agnieszka Kryszczyńska

Członek Zarządu: Ewa Szuszkiewicz

 

2005-2007

Prezes: Andrzej Woszczyk

Wiceprezes: Janusz Ziółkowski

Sekretarz: Adam Michalec

Skarbnik: Maciej Mikołajewski

Członek Zarządu: Agnieszka Kryszczyńska

Członek Zarządu: Andrzej Pigulski

Członek Zarządu: Ewa Szuszkiewicz

 

2003-2005

Prezes: Andrzej Woszczyk

Wiceprezes: Janusz Ziółkowski

Sekretarz: Adam Michalec

Skarbnik: Andrzej Niedzielski

Członek Zarządu: Krzysztof Chyży

Członek Zarządu: Tomasz Kwiatkowski

Członek Zarządu: Andrzej Pigulski

 

2001-2003

Prezes: Andrzej Woszczyk

Wiceprezes: Janusz Ziółkowski

Sekretarz: Adam Michalec

Skarbnik: Andrzej Niedzielski

Członek Zarządu: Ewa Janaszak

Członek Zarządu: Tadeusz Michałowski

Członek Zarządu: Michał Ostrowski

 

1999-2001

Prezes: Andrzej Woszczyk

Wiceprezes: Janusz Ziółkowski

Sekretarz: Adam Michalec

Skarbnik: Andrzej Niedzielski

Członek Zarządu: Ewa Janaszak

Członek Zarządu: Tadeusz Michałowski

Członek Zarządu: Michał Ostrowski

 

1997-1999

Prezes: Jerzy Kreiner

Wiceprezes: Edwin Wnuk

Sekretarz: Adam Michalec

Skarbnik: Krzysztof Ziołkowski

Członek Zarządu: Jadwiga Biała

Członek Zarządu: Michał Ostrowski

Członek Zarządu: Andrzej Woszczyk

 

1995-1997

Prezes: Jerzy Kreiner

Wiceprezes: Edwin Wnuk

Sekretarz: Mirosław Giersz

Skarbnik: Andrzej Sołtan

Członek Zarządu: Adam Michalec

Członek Zarządu: Marek Sarna

Członek Zarządu: Krzysztof Ziołkowski

 

1993-1995

Prezes: Robert Głębocki

Wiceprezes: Marek Sarna

Sekretarz: Adam Michalec

Skarbnik: J. Zalewski

Członek Zarządu: Jan Mietelski

Członek Zarządu: Małgorzata Śróbka-Kubiak

Członek Zarządu: Edwin Wnuk

 

1991-1993

Prezes: Robert Głębocki

Wiceprezes: Kazimierz Stępień

Sekretarz: Andrzej Sołtan

Skarbnik: Tomasz Chlebowski

Członek Zarządu: Jadwiga Biała

Członek Zarządu: Adam Michalec

Członek Zarządu: Małgorzata Śróbka-Kubiak

 

1989-1991

Prezes: Robert Głębocki

Wiceprezes: Kazimierz Stępień

Sekretarz: Marek Sarna

Skarbnik: Adam Michalec

Członek Zarządu: Magdalena Sroczyńska

Członek Zarządu: Małgorzata Śróbka-Kubiak

Członek Zarządu: Marek Urbanik

 

1987-1989

Prezes: Jerzy Stodółkiewicz

Wiceprezes: Robert Głębocki

Sekretarz: Krzysztof Ziołkowski

Skarbnik: Jan Hanasz

Członek Zarządu: Adam Michalec

Członek Zarządu: Zygmunt Turło

Członek Zarządu: Marek Urbanik

 

1985-1987

Prezes: Jerzy Stodółkiewicz

Wiceprezes: Antoni Stawikowski

Sekretarz: Marek Sarna

Skarbnik: Magdalena Sroczyńska

Członek Zarządu: Robert Głębocki

Członek Zarządu: Adam Michalec

Członek Zarządu: Zygmunt Turło

 

1983-1985

Prezes: Jerzy Stodółkiewicz

Wiceprezes: Antoni Stawikowski

Sekretarz: Marek Sarna

Skarbnik: Zygmunt Turło

Członek Zarządu: Henryk Brancewicz

Członek Zarządu: Tomasz Chlebowski

Członek Zarządu: Romuald Tylenda

 

1981-1983

Prezes: Jerzy Stodółkiewicz

Wiceprezes: Magdalena Sroczyńska

Sekretarz: Adam Michalec

Skarbnik: Andrzej Kus

Członek Zarządu: Jerzy Kreiner

Członek Zarządu: Edith Pilska

Członek Zarządu: Jerzy Sikorski

 

1979-1981

Prezes: Jerzy Stodółkiewicz

Wiceprezes: Antoni Stawikowski

Sekretarz: Magdalena Sroczyńska

Skarbnik: Robert Głębocki

Członek Zarządu: Tadeusz Jarzębowski

Członek Zarządu: Edith Pilska

Członek Zarządu: Andrzej Woszczyk

 

1977-1979

Prezes: Jerzy Stodółkiewicz

Wiceprezes: Andrzej Woszczyk

Sekretarz: Magdalena Sroczyńska

Skarbnik: Jerzy Jakimiec

Członek Zarządu: Robert Głębocki

Członek Zarządu: Jan Hanasz

Członek Zarządu: Konrad Rudnicki

 

1975-1977

Prezes: Jerzy Stodółkiewicz

Wiceprezes: Robert Głębocki

Sekretarz: Konrad Rudnicki

Skarbnik: Antoni Stawikowski

Członek Zarządu: Tadeusz Jarzębowski

Członek Zarządu: Grzegorz Sitarski

Członek Zarządu: Magdalena Sroczyńska

 

1973-1975

Prezes: Włodzimierz Zonn

Wiceprezes: Robert Głębocki

Sekretarz: Michał Heller

Skarbnik: Konrad Rudnicki

Członek Zarządu: p. Zięba

Członek Zarządu: Jan Hanasz

 

1971-1973

Prezes: Włodzimierz Zonn

Wiceprezes: Jan Mietelski

Sekretarz: Andrzej Woszczyk

Skarbnik: Antoni Stawikowski

Członek Zarządu: Michał Heller

Członek Zarządu: Grzegorz Sitarski

 

1969-1971

Prezes: Włodzimierz Zonn

Wiceprezes: Jan Mietelski

Sekretarz: Józef Smak

Skarbnik: Konrad Rudnicki

Członek Zarządu: Jerzy Jakimiec

Członek Zarządu: Barbara Kołaczek

Członek Zarządu: Antoni Stawikowski

 

1967-1969

Prezes: Włodzimierz Zonn

Wiceprezes: Jerzy Stodółkiewicz

Sekretarz: Antoni Opolski

Skarbnik: Stefan Piotrowski

Członek Zarządu: Wilhelmina Iwanowska

Członek Zarządu: Jan Kubikowski

Członek Zarządu: Konrad Rudnicki

 

1965-1967

Prezes: Włodzimierz Zonn

Wiceprezes: Antoni Opolski

Sekretarz: Jan Kubikowski

Skarbnik: Jerzy Stodółkiewicz

Członek Zarządu: Wilhelmina Iwanowska

Członek Zarządu: Janusz Pagaczewski

Członek Zarządu: Stefan Piotrowski

 

1963-1965

Prezes: Włodzimierz Zonn

Wiceprezes: Wilhelmina Iwanowska

Sekretarz: Jerzy Stodółkiewicz

Skarbnik: Stefan Piotrowski

Członek Zarządu: Jan Kubikowski

Członek Zarządu: Krzysztof Serkowski

Członek Zarządu: Andrzej Woszczyk

 

1961-1963

Prezes: Antoni Opolski

Wiceprezes: Stefan Piotrowski

Sekretarz: Andrzej Pacholczyk

Skarbnik: Włodzimierz Zonn

Członek Zarządu: Tadeusz Jarzębowski

Członek Zarządu: Jan Kubikowski

Członek Zarządu: Jerzy Stodółkiewicz

 

1959-1961

Prezes: Antoni Opolski

Wiceprezes: Stefan Piotrowski

Sekretarz: Wojciech Krzemiński

Skarbnik: Włodzimierz Zonn

Członek Zarządu: Tadeusz Jarzębowski

Członek Zarządu: Jan Kubikowski

Członek Zarządu: Andrzej Pacholczyk

 

1956-1959

Prezes: Stefan Piotrowski

Wiceprezes: Kazimierz Kordylewski

Sekretarz: Krzysztof Serkowski

Skarbnik: Jerzy Dobrzycki

Członek Zarządu: Antoni Opolski

Członek Zarządu: Wiesław Wiśniewski

Członek Zarządu: Włodzimierz Zonn

 

1954-1956

Prezes: Włodzimierz Zonn

Wiceprezes: Stefan Piotrowski

Sekretarz: Antoni Opolski

Skarbnik: Kazimierz Kordylewski

Członek Zarządu: Jan Mergentaler

Członek Zarządu: Rozalia Szafraniec

Członek Zarządu: Józef Witkowski

 

1952-1954

Prezes: Włodzimierz Zonn

Wiceprezes: Stefan Piotrowski

Sekretarz: Antoni Opolski

Skarbnik: Kazimierz Kordylewski

 

1950-1952

Prezes: Józef Witkowski

Wiceprezes: Eugeniusz Rybka

Sekretarz: Stefan Piotrowski

Skarbnik: Kazimierz Kordylewski

Członek Zarządu: Jan Mergentaler

 

1948-1950

Prezes: Eugeniusz Rybka

Wiceprezes: Stefan Piotrowski

Sekretarz: Antoni Opolski

Skarbnik: Kazimierz Kordylewski

Członek Zarządu: Wilhelmina Iwanowska

Członek Zarządu: Józef Witkowski (???)

Członek Zarządu: Włodzimierz Zonn (???)

 

Zarząd wybrany w 1934 r. (wg kroniki prof. Rybki)

Prezes: Edward Warchałowski

Skarbnik: Eugeniusz Rybka

pozostali: ???

 

Zarząd wybrany w 1931 r. (wg kroniki prof. Rybki)

Prezes: Dziewulski

Wiceprezes: Tadeusz Banachiewicz

Wiceprezes: Kazimierz Jantzen

Wiceprezes: Józef Witkowski

Sekretarz: Stanisław Szeligowski

Skarbnik: Eugeniusz Rybka

 

Zarząd wybrany w 1923 r.

Prezes: Tadeusz Banachiewicz

Wiceprezes: Władysław Dziewulski

Marcin Ernst

Michał Kamieński

Felicjan Kępiński

Józef Witkowski

 

Komisja Rewizyjna

2017-2021

Wojciech Hellwing

Dorota Kozieł-Wierzbowska

Agnieszka Kryszczyńska

Halian Prętka-Ziomek

Sebastian Soberski

 

2017-2021

Henryk Brancewicz

Agnieszka Kryszczyńska

Adam Michalec

Sebastian Soberski

Andrzej Pigulski

 

2015-2017

Henryk Brancewicz

Adam Michalec

Michał Tomczak

 

2013-2015

Henryk Brancewicz

Adam Michalec

Michał Tomczak

 

2011-2013

Henryk Brancewicz

Adam Michalec

Michał Tomczak

 

2009-2011

Józef Smak

Michał Tomczak

Krzysztof Ziołkowski

 

2007-2009

Henryk Brancewicz

Jerzy Sikorski

Michał Tomczak

 

2005-2007

Henryk Brancewicz

Michał Ostrowski

Michał Tomczak
 

2003-2005

Henryk Brancewicz

Jerzy Madej

Marek Sarna

 

2001-2003

Henryk Brancewicz

Jerzy Madej

Marek Sarna

 

1999-2001

Henryk Brancewicz

Jerzy Madej

Marek Sarna

 

1997-1999

Henryk Brancewicz

Jerzy Madej

Marek Sarna

 

1995-1997

Henryk Brancewicz

Józef Smak

Kazimierz Stępień

 

1993-1995

Henryk Brancewicz

Antoni Stawikowski

Kazimierz Stępień

 

1991-1993

Henryk Brancewicz

Antoni Stawikowski

Leszek Zaleski

 

1989-1991

Henryk Brancewicz

Antoni Stawikowski

Leszek Zaleski

 

1987-1989

Henryk Brancewicz

Antoni Stawikowski

Leszek Zaleski

 

1985-1987

Konrad Rudnicki

Grzegorz Sitarski

Krzysztof Ziołkowski

 

1983-1985

Maciej Bielicki

Grzegorz Sitarski

Krzysztof Ziołkowski

 

1981-1983

Maciej Bielicki

Grzegorz Sitarski

Krzysztof Ziołkowski

 

1979-1981

Maciej Bielicki

Grzegorz Sitarski

Krzysztof Ziołkowski

 

1977-1979

Maciej Bielicki

Grzegorz Sitarski

Krzysztof Ziołkowski

 

1975-1977

Maciej Bielicki

Antoni Opolski

Krzysztof Ziołkowski

 

1973-1975

Maciej Bielicki

Antoni Opolski

Grzegorz Sitarski

 

1971-1973

Maciej Bielicki

Antoni Opolski

Grzegorz Sitarski

 

1967-1969

Maciej Bielicki

Jan Mergentaler

Grzegorz Sitarski

 

1965-1967

Maciej Bielicki

Jan Mergentaler

Antoni Opolski

Grzegorz Sitarski

 

1963-1965

Antoni Opolski

Jerzy Pokrzywnicki

Konrad Rudnicki

Jóżef Witkowski

 

1961-1963

Jerzy Pokrzywnicki

Konrad Rudnicki

Jóżef Witkowski

 

1959-1961

Michał Kamieński

Jerzy Pokrzywnicki

Konrad Rudnicki

 

1956-1959

Tadeusz Rakowiecki

Eugeniusz Rybka

Józef Witkowski

 

1954-1956

Tadeusz Banachiewicz

Włodzimierz Dziewulski

Eugeniusz Rybka

 

1952-1954

???

 

1948-1952

Tadeusz Banachiewicz

Włodzimierz Dziewulski

Jan Gadomski

 

Sąd Koleżeński

2017-2021

Anna Bartkiewicz

Bożena Czerny

Adam Michalec

Maciej Mikołajewski

Agnieszka Pollo

 

2017-2021

Jadwiga Biała

Bożena Czerny

Wojciech Lewandowski

Ryszard Szczerba

Michał Tomczak

 

2015-2017

Jadwiga Biała

Bożena Czerny

Piotr Flin

Jerzy Kreiner

Marek Sarna

 

2013-2015

Jadwiga Biała

Bożena Czerny

Konrad Rudnicki

Józef Smak

Krzysztof Ziołkowski

 

2011-2013

Jan Hanasz

Jerzy Kuczyński

Konrad Rudnicki

Krzysztof Ziołkowski

 

2009-2011

Maria Giller

Joanna Mikołajewska

Andrzej Pigulski

Konrad Rudnicki

Ewa Szuszkiewicz

 

2007-2009

Honorata Korpikiewicz

Jerzy Kuczyński

Joanna Mikołajewska

Konrad Rudnicki

Józef Smak

 

2005-2007

Honorata Korpikiewicz

Jerzy Kuczyński

Joanna Mikołajewska

Konrad Rudnicki

Józef Smak

 

2003-2005

Jadwiga Biała

Cecylia Iwaniszewska

Tadeusz Jarzębowski

Jan Mietelski

Konrad Rudnicki

 

2001-2003

Lubomir Włodzimierz Baran

Cecylia Iwaniszewska

Jan Mieteleski

Bogdan Rompolt

Konrad Rudnicki

 

1999-2001

Lubomir Włodzimierz Baran

Cecylia Iwaniszewska

Andrzej Lisicki

Jan Mietelski

Krzysztof Ziołkowski

 

1997-1999

Robert Głębocki

Cecylia Iwaniszewska

Andrzej Lisicki

Jan Mietelski

Konrad Rudnicki

 

1995-1997

Cecylia Iwaniszewska

Jan Mietelski

Grzegorz Sitarski

Romuald Tylenda

Krzysztof Ziołkowski

 

1993-1995

Wojciech Dziembowski

Cecylia Iwaniszewska

Marcin Kubiak

Bohdan Paczyński

Grzegorz Sitarski

 

1991-1993

Wojciech Dziembowski

Tadeusz Jarzębowski

Grzegorz Sitarski

Józef Smak

Krzysztof Ziołkowski

 

1989-1991

Tadeusz Jarzębowski

Maciej Kozłowski

Napoleon Maron

Grzegorz Sitarski

krzysztof Ziołkowski

 

1987-1989

Lubomir Włodzimierz Baran

Jan Mietelski

Grzegorz Sitarski

Józef Smak

Andrzej Woszczyk

 

1985-1987

???

 

1983-1985

Robert Głębocki

Barbara Kołaczek

Jan Mietelski

Stefan Piotrowski

Konrad Rudnicki

 

1981-1983

Robert Głębocki

Jerzy Jakimiec

Jan Mietelski

Konrad Rudnicki

Józef Smak

 

1979-1981

Lubomir Włodzimierz Baran

Wilhelmina Iwanowska

Jan Mergentaler

Jan Mietelski

Antoni Opolski

 

1977-1979

Lubomir Włodzimierz Baran

Wilhelmina Iwanowska

Jan Mietelski

Antoni Opolski

Eugeniusz Rybka

 

1975-1977

Wilhelmina Iwanowska

A. Latko-Przegędza

Antoni Opolski

Stefan Piotrowski

Kazimierz Stępień