ESO Astronomy Camp 2015 – regulamin polskiego konkursu

ESO Astronomy Camp 2015 – regulamin polskiego konkursu

1)    Celem konkursu jest wybranie polskich kandydatów do udziału w międzynarodowym obozie astronomicznym ESO Astronomy Camp 2015.
2)    Konkurs przeznaczony jest dla osób uczących się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce.
3)    Warunki uczestnictwa:
- wiek od 16 do 18 lat (osoby urodzone w latach: 1997, 1998 i 1999)
- czynne zainteresowanie astronomią
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
4)    Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie krótkiego filmu w języku angielskim (trwającego nie więcej niż trzy minuty) na temat “My favourite astronomical object/phenomenon”.
5)    Zgłoszenia przyjmowane są od 25 maja 2015 r. do 4 października 2015 r. poprzez formularz zgłoszeniowy: http://www.sterrenlab.com/camps/eso-astronomy-camp-2015/.
6)    Wszystkie polskie zgłoszenia poprzez formularz międzynarodowy biorą udział w konkursie na polskie stypendium. Nie ma dodatkowego, osobnego formularza dla polskich uczestników.
7)    W ramach zgłoszenia obowiązkowe jest wypełnienie wszystkich pól formularza oraz podanie danych kontaktowych (w przypadku osób niepełnoletnich także danych kontaktowych do rodzica lub opiekuna prawnego). Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Europejskie Obserwatorium Południowe i partnerów konkursu na potrzeby przeprowadzenia konkursu i obozu.
8)    Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz nazwy szkoły uczestnika, jeśli znajdzie się on na liście laureatów. Opublikowane mogą zostać także filmy zgłoszone przez laureatów.
9)    Polski konkurs prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA).
10)  ESO Astronomy Camp 2015, zwany dalej obozem, jest organizowany przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) we współpracy ze Sterrenlab.
11)  Obóz odbędzie się w dniach 26 grudnia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r. w Obserwatorium Astronomicznym Aosta Valley w Saint-Barthelemy w gminie Nus we Włoszech.
12)  Koszt udziału w obozie wynosi 500 euro i obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu w Saint Barthelemy, opiekę przez profesjonalną kadrę, program astronomiczny i rozrywkowy, materiały, wycieczki, transport wewnętrzny oraz ubezpieczenie. Opłata za obóz nie obejmuje kosztów podróży do Włoch.
13) Zgłoszenie udziału w konkursie nie jest deklaracją poniesienia opłaty za obóz. Dla czołowych laureatów mamy stypendia (patrz punkt 14), a jeśli liczba miejsc dla Polski będzie większa niż liczba stypendiów, to osoby zakwalifikowane na miejsca niestypendialne będą poproszone o potwierdzenie czy chcą uczestniczyć w obozie (w przypadku rezygnacji ich miejsce zostanie zaoferowane kolejnej osobie z listy).
14)  Dla czołowego laureata konkursu z Polski przewidziane jest stypendia pokrywające koszt udział w obozie i koszt biletów lotniczych:
Fundatorzy stypendiów pokrywających udział w obozie i koszty dojazdu:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne – 1 stypendium
Wsparcia finansowego udzieliło także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
15)    Patron medialny konkursu: Urania – Postępy Astronomii.
17)    Ważne odnośniki:
Formularz zgłoszeniowy: http://www.sterrenlab.com/camps/eso-astronomy-camp-2015/
Ogłoszenie ESO o obozie: http://www.eso.org/public/poland/announcements/ann15038/
Witryna obozu: http://www.sterrenlab.com/camps/eso-astronomy-camp-2015/