Organizatorzy:


Sponsorzy:

Współorganizatorzy:Patronat medialny:


Najnowszy numer Uranii

XXXV Zjazd PTA odbył się w Gdańsku w dniach 11-15 września 2011 roku.

Zjazd odbył się w Gdańsku w związku z obchodami 400-lecia urodzin
Jana Heweliusza.

Uroczyste otwarcie zjazdu nastąpiło 11 września o godz. 15:00
w Dworze Artusa (Długi Targ 44).

Obrady odbywały się w Auli nr 3 im. prof. Roberta Głebockiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57.

List Prezesa Zarządu PTA:

Szanowni Państwo,

Członkowie PTA, Koleżanki i Koledzy astronomowie, Studenci i Doktoranci,

W dniach 11-15 wrześnie bieżącego roku w Gdańsku odbędzie się XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Tradycyjnie, podobnie jak w przeszłości, będzie to spotkanie wszystkich polskich astronomów, zarówno tych pracujących w obserwatoriach, instytutach badawczych i ośrodkach akademickich, planetariach i innych placówkach zajmujących się popularyzacją i upowszechnianiem wiedzy, jak i tych pracujących w szkołach i instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z astronomią, a także naszych seniorów, studentów i doktorantów, dla których będzie to okazja przystąpienia do naszego Towarzystwa.

Zjazdy PTA są okazją do przedstawienia najważniejszych zagadnień, którymi zajmujemy się obecnie. Bogactwo tematyki uprawianej przez nasze koleżanki i naszych kolegów, a także wielość projektów badawczych, w których uczestniczymy, zmuszają do wyboru. Tym razem, w odróżnieniu od poprzedniego Zjazdu, który odbył się dwa lata temu w Krakowie i był poświęcony przeglądowi głównych zagadnień badawczych polskiej astronomii, chcemy, przede wszystkim, omówić różne projekty krajowe i zagraniczne, w których uczestniczymy, w tym badania kosmiczne, pierwsze polskie satelity oraz nowe instrumenty obserwacyjne. Chcemy też przedstawić nasze przyszłe projekty zaakceptowane przez MNiSW do tzw. Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Przewidujemy spotkanie dyrektorów wszystkich polskich obserwatoriów i instytutów astronomicznych w celu utworzenia konsorcjum, którego zadaniem będzie doprowadzenie do członkostwa Polski w ESO (European Southern Observatory). Będziemy też mówić o możliwościach pozyskiwania krajowych i zagranicznych grantów badawczych.

Nasz Zjazd odbędzie się w Gdańsku, mieście Jana Heweliusza, podczas ogłoszonego przez Sejm RP Roku Jana Heweliusza 2011. Nie zabraknie więc akcentów związanych z tym wielkim, gdańskim astronomem. Chcemy też wspomnieć postać zmarłego w 2005 roku, znakomitego naszego kolegi, wieloletniego wiceprezesa i prezesa PTA, byłego rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz ministra, profesora Roberta Głębockiego. Sesje naukowe naszego Zjazdu będą się odbywały w sali noszącej Jego Imię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Obradując w mieście narodzin „Solidarności”, przypomnimy też udział astronomów w tym wielkim ruchu przemian w Polsce. Nie zabraknie również informacji o wydarzeniach związanych z edukacją i popularyzacją nauki, o astronomii w Centrum Nauki Kopernik i o odbywającej się w Polsce Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomii i Astrofizyki.

Ważną częścią naszego Zjazdu będzie Walne Zebranie PTA, które podsumuje naszą działalność w ostatnich dwóch latach, zaproponuje kierunki dalszych działań oraz wybierze władze naszego Towarzystwa na następną kadencję.

Bardzo serdecznie zapraszam Wszystkich Państwa do udziału w XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Zapraszamy do zgłaszania plakatów.

Edwin Wnuk
Prezes PTA

Justyna Gołębiewska. Designed by Free CSS Templates