Organizatorzy zjazdu PTAInstytucje:

Logo PTA

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)

Organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów, istniejąca od 1923 roku. Celem stwowarzyszenia jest wspieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki oraz popularyzacja astronomii. Organizacja wydaje m.in. czasopismo "Urania - Postępy Astronomii". PTA liczy około 250 członków.

Witryna internetowa: www.pta.edu.pl


Logo CAMK PAN

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (CAMK PAN)

Jeden z głównych naukowych instytutów astronomicznych w Polsce.

Witryna internetowa: www.camk.edu.plKomitet naukowy (SOC):

Marek Sarna (dyrektor CAMK PAN) -- chair

Marek Banaszkiewicz (Centrum Badań Kosmicznych PAN)

Igor Soszyński (Obserwatorium Astronomiczne UW)

Bożena Czerny (CAMK PAN, prezes PTA)

Joanna Mikołajewska (CAMK PAN)

Agnieszka Janiuk (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)

Edwin Wnuk (Obserwatorium Astronomiczne UAM)

Stanisław Zoła (Obserwatorium Astronomiczne UJ)

Michał Hanasz (Centrum Astronomii UMK)

Michał Tomczak (Instytut Astronomiczny UWr)

Agnieszka Słowikowska (Uniwersytet Zielonogórski)


Komitet organizacyjny (LOC)

Stanisław Bajtlik (CAMK PAN)

Anna Zuchora (sekretariat CAMK PAN, tel. 22 329 61 40)