TERMINY I OPŁATY


Ważne terminy

6.06.2013 - Rozpoczęcie rejestracji uczestników

4.09.2013 - Zamknięcie rejestracji uczestników

11.09.2013 - Początek XXXVI Zjazdu PTA

13.09.2013 - Walne Zebranie PTA

14.09.2013 - Koniec Zjazdu PTA


Opłaty

Opłata konferencyjna: 200 zł

Opłata ulgowa: 100 zł (dla studentów i doktorantów)

Prosimy o wpłaty na konto bankowe PTA.

Dane konta:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
Millenium Biznes BIG Bank Gdański S.A.
Nr. konta: PL 93 1160 2202 0000 0000 2906 0524
Tytuł wpłaty: Zjazd PTA