SPOTKANIE ORGANIZACJI ASTRONOMICZNYCH I ASTRONAUTYCZNYCH (SOAA 2015)

Program ramowy

(program może jeszcze ulegać zmianom)PROGRAM

niedziela, 6 września 2015 r.

11.30 - 12.00 - rejestracja uczestników

W tym czasie można też odbierać zamówione materiały ESO.

SESJA 1 - Źródła finansowania

12.00 - 12.10 - otwarcie spotkania przez Prezes PTA Agnieszkę Kryszczyńską

12.10 - 12.40 - W trzech słowach "czym się zajmujemy", czyli przedstawienie wszystkich organizacji (1 slajd i 1 minuta na każdą)

12.40 - 13.05 - Zdobywanie środków na działalność organizacji pozarządowych - Piotr Nawalkowski (Stowarzyszenie Polaris, ekspert z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

13.05 - 13.30 - Środki finansowe na edukacyjne projekty astronomiczne - dobre praktyki i przykłady - Robert Szaj (Fundacja Nicolaus Copernicus)

13.30 - 14.30 - Przerwa na obiad

SESJA 2 - DYSKUSJA o oczekiwaniach miłośników kosmosu w stosunku do astronomów zawodowych

14.30 - 14.35 - "Urania - Postępy Astronomii" - jak łączyć astronomię miłośniczą i zawodową, Maciej Mikołajewski (Centrum Astronomii UMK, Polskie Towarzystwo Astronomiczne)

14.35 - 14.40 - Internetowy portal Uranii (www.urania.edu.pl) - Krzysztof Czart (Centrum Astronomii UMK, Polskie Towarzystwo Astronomiczne)

14.40 - 15.10 - DYSKUSJA: Wizja "Uranii" i oczekiwania amatorów astronomii i miłośników astronautyki w stosunku do czasopisma i portalu

15.10 - 15.40 - DYSKUSJA: Oczekiwania miłośników astronomii i amatorów astronautyki w stosunku do astronomów zawodowych i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

SESJA 3 - ESA, ESO oraz media

15.40 - 15.55 - Jak radzić sobie z dziennikarzami i mediami - Tomasz Rożek (dziennikarz popularnonaukowy, Gość Niedzielny, TVN)

15.55 - 16.10 - Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) - oferta dla organizacji pozarządowych - Inna Uwarowa (Centrum Nauki Kopernik, koordynator projektu ESERO w Polsce)

16.10 - 16.30 - Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) - jak mogą skorzystać miłośnicy astronomii - Krzysztof Czart (Sieć Popularyzacji Nauki ESO, koordynator ESO na Polskę ds. popularyzacji)

16.30 - 16.45 - Przerwa kawę, herbatę, ciastka

SESJA 4 - Różne nowe możliwości współpracy naukowców i miłośników kosmosu

16.45 – 17.00 - Udział amatorów astronomii w badaniu aktywności słonecznej w ramach europejskiego projektu F-CHROMA - Arkadiusz Berlicki (IA UWr)

17.00 - 17.10 - Odysseus II - projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Horyzont 2020 - oferta dla nauczycieli i organizacji astronomicznych w Polsce i krajach bałtyckich - Ryszard Gabryszewski, Marcin Nasiłowski (Centrum Badań Kosmicznych PAN)

17.10 – 17.25 - Gaia-GOSA: Interaktywny serwis do koordynacji kampanii obserwacyjnych planetoid – udział amatorów w obserwacjach - Przemysław Bartczak (OA UAM)

17.25 - 17.40 - Amatorskie obserwacje zjawisk tymczasowych z kosmicznej misji Gaia - Łukasz Wyrzykowski (Obserwatorium Astronomiczne UW)

17.40 – 17.55 - Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim – Bogdan Wszołek (IF, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa)

17.55 - 18.05 - 60 cm teleskop amatorski w Niedźwiadach - Marek Nikodem (Pałucko-Pomorskie Sotwarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne)

18.05 - 18.20 - Przykład praktyczny: O współpracy astronomów z Towarzystwem Izerskim - Tomasz Mrozek (Instytut Astronomii UWr)

18.20 – 18.35 - Wirtualna Akademia Astronomii w Instytucie Fizyki UO – Marcin Szpanko (IF, Uniwersytet Opolski)

WYCIECZKA

18.35 - 19.35 - Wycieczka do Muzeum Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM z okazami meteorytów.

W trakcie spotkania będzie też możliwość obejrzenia mobilnego planetarium.

Będzie również stoisko z gadżetami "Uranii".


Lista posterów

Będą prezentowane przez cały czas trwania konferencji.
Można je także pozostawić na Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w dniach 7-10 września 2015.

Maksymalny rozmiar plakatu: 70 cm x 120 cm (szerokość x wysokość)