SPOTKANIE ORGANIZACJI ASTRONOMICZNYCH I ASTRONAUTYCZNYCH (SOAA 2015)

Program ramowy

(program może jeszcze ulegać zmianom)PROGRAM

niedziela, 6 września 2015 r.

11.30 - 12.00 - rejestracja uczestników

W tym czasie można też odbierać zamówione materiały ESO.

SESJA 1 - Źródła finansowania

12.00 - 12.10 - otwarcie spotkania przez Prezes PTA Agnieszkę Kryszczyńską

12.10 - 12.40 - W trzech słowach "czym się zajmujemy", czyli przedstawienie wszystkich organizacji (1 slajd i 1 minuta na każdą)

12.40 - 13.05 - Zdobywanie środków na działalność organizacji pozarządowych - Piotr Nawalkowski (Stowarzyszenie Polaris, ekspert z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

13.05 - 13.30 - Środki finansowe na edukacyjne projekty astronomiczne - dobre praktyki i przykłady - Robert Szaj (Fundacja Nicolaus Copernicus)

13.30 - 14.30 - Przerwa na obiad

SESJA 2 - DYSKUSJA o oczekiwaniach miłośników kosmosu w stosunku do astronomów zawodowych

14.30 - 14.35 - "Urania - Postępy Astronomii" - jak łączyć astronomię miłośniczą i zawodową, Maciej Mikołajewski (Centrum Astronomii UMK, Polskie Towarzystwo Astronomiczne)

14.35 - 14.40 - Internetowy portal Uranii (www.urania.edu.pl) - Krzysztof Czart (Centrum Astronomii UMK, Polskie Towarzystwo Astronomiczne)

14.40 - 15.10 - DYSKUSJA: Wizja "Uranii" i oczekiwania amatorów astronomii i miłośników astronautyki w stosunku do czasopisma i portalu

15.10 - 15.40 - DYSKUSJA: Oczekiwania miłośników astronomii i amatorów astronautyki w stosunku do astronomów zawodowych i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

SESJA 3 - ESA, ESO oraz media

15.40 - 15.55 - Jak radzić sobie z dziennikarzami i mediami - Tomasz Rożek (dziennikarz popularnonaukowy, Gość Niedzielny, TVN)

15.55 - 16.10 - Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) - oferta dla organizacji pozarządowych - Inna Uwarowa (Centrum Nauki Kopernik, koordynator projektu ESERO w Polsce)

16.10 - 16.30 - Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) - jak mogą skorzystać miłośnicy astronomii - Krzysztof Czart (Sieć Popularyzacji Nauki ESO, koordynator ESO na Polskę ds. popularyzacji)

16.30 - 16.45 - Przerwa kawę, herbatę, ciastka

SESJA 4 - Różne nowe możliwości współpracy naukowców i miłośników kosmosu

16.45 – 17.00 - Udział amatorów astronomii w badaniu aktywności słonecznej w ramach europejskiego projektu F-CHROMA - Arkadiusz Berlicki (IA UWr)

17.00 - 17.10 - Odysseus II - projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Horyzont 2020 - oferta dla nauczycieli i organizacji astronomicznych w Polsce i krajach bałtyckich - Ryszard Gabryszewski, Marcin Nasiłowski (Centrum Badań Kosmicznych PAN)

17.10 – 17.25 - Gaia-GOSA: Interaktywny serwis do koordynacji kampanii obserwacyjnych planetoid – udział amatorów w obserwacjach - Przemysław Bartczak (OA UAM)

17.25 - 17.40 - Amatorskie obserwacje zjawisk tymczasowych z kosmicznej misji Gaia - Łukasz Wyrzykowski (Obserwatorium Astronomiczne UW)

17.40 – 17.55 - Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim – Bogdan Wszołek (IF, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa)

17.55 - 18.05 - 60 cm teleskop amatorski w Niedźwiadach - Marek Nikodem (Pałucko-Pomorskie Sotwarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne)

18.05 - 18.20 - Przykład praktyczny: O współpracy astronomów z Towarzystwem Izerskim - Tomasz Mrozek (Instytut Astronomii UWr)

18.20 – 18.35 - Wirtualna Akademia Astronomii w Instytucie Fizyki UO – Marcin Szpanko (IF, Uniwersytet Opolski)

WYCIECZKA

18.35 - 19.35 - Wycieczka do Muzeum Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM z okazami meteorytów.

W trakcie spotkania będzie też możliwość obejrzenia mobilnego planetarium.

Będzie również stoisko z gadżetami "Uranii".


Lista posterów

Będą prezentowane przez cały czas trwania konferencji.
Można je także pozostawić na Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w dniach 7-10 września 2015.

Maksymalny rozmiar plakatu: 70 cm x 120 cm (szerokość x wysokość)

 1. "Urania - Postępy Astronomii" jako czasopismo i portal internetowy - Maciej Mikołajewski, Krzysztof Czart
 2. Amatorskie obserwacje zjawisk tymczasowych z kosmicznej misji Gaia. - Łukasz Wyrzykowski
 3. Astro Izery – astronomiczne Góry Izerskie - S. Kołomański
 4. Astronarium - filmografia polskiej astronomii - Bogumił Radajewski, Maciej Mikołajewski, Krzysztof Czart, Iwona Guz, Adam Rubaszewski, Tomasz Stelmach
 5. Astronomia Nova - Bogdan Wszołek
 6. Astronomia w Rozdrażewie - Ireneusz Włodarczyk
 7. Działalność Studenckiego Koła Astronautycznego - Tadeusz Górnicki, Aleksander Masłowski
 8. Europejskie Obserwatorium Południowe - działalno¶ć w Polsce - Krzysztof Czart
 9. Osiągnięcia Polaków w ramach ARISS - A. Budzianowski, S. Szymanowski (Polski Związek Krótkofalowców)
 10. Plakat forumastronomiczne.pl - Maciej Kapkowski i Robert Twarogal
 11. Plakat zlotów w Zatomiu - Robert Twarogal oraz użytkownicy FA
 12. Polish Space Professionals Association - Helena Łoś
 13. Polska Sieć Bolidowa PFN - Przemysław Żołądek, Mariusz Wiśniewski
 14. Radiowa służba amatorska w przestrzeni kosmicznej - A. Budzianowski, S. Szymanowski (Polski Związek Krótkofalowców)
 15. Stowarzyszenie Klub Wychowanków Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach - Agnieszka Gorycka, Marta Kotarba, Paweł Klimowicz
 16. To tylko nauka - Jacek Patka
 17. U mistrza Johannesa Keplera - Jacek Patka
 18. Wirtualna Akademia Asktronomii - Katarzyna Książek, Marlena Garczewska


Abstrakty plakatów:

"Urania - Postępy Astronomii" jako czasopismo i portal internetowy - Maciej Mikołajewski, Krzysztof Czart


Amatorskie obserwacje zjawisk tymczasowych z kosmicznej misji Gaia. - Łukasz Wyrzykowski
Misja Gaia już od roku dostarcza dziesiątki odkryć zjawisk tymczasowych, np. supernowych. Ich obserwacje naziemne prowadzone są zarówno przez profesjonalistów jak i amatorów. Przedstawię organizację i system obserwacji naziemnych, wymagania oraz pakiet oprogramowania do automatycznej kalibracji danych fotometrycznych z wielu obserwatoriów. Na koniec będę chciał zachęcić liczną polską społeczność obserwacyjną do włączenia się w te badania naukowe.

Astro Izery – astronomiczne Góry Izerskie - S. Kołomański
Mało zanieczyszczone światłem niebo nocne jest coraz rzadszym zasobem naturalnym. Stanowi to nie tylko problem dla profesjonalnych i miłośniczych obserwacji astronomicznych, ale utrudnia również popularyzację astronomii. Na popularnonaukowych imprezach astronomicznych zwykle największą atrakcją dla uczestników są pokazy nocnego nieba. Dla wielu osób takie obserwacje stają się początkiem głębszego zainteresowania Wszechświatem. Niestety, rozjaśnione świetlnym smogiem niebo miejskie nie oferuje zbyt wiele. Obszary, w których zanieczyszczenie światłem jest niskie, dzięki dobrej jakości nocnemu niebu dają duże możliwości dla prowadzenia działań popularyzujących astronomię. Jednym z takich obszarów w Polsce są Góry Izerskie. Tu właśnie rozwijany jest projekt Astro Izery, który łączy walory turystyczne i przyrodnicze Gór Izerskich z edukacją astronomiczną. Elementami projektu są imprezy astronomiczne oraz m.in. ścieżka planetarna i park ciemnego nieba. Projekt istnieje dzięki współpracy Instytut Astronomicznego UWr ze organizacjami lokalnymi.

Astronarium - filmografia polskiej astronomii - Bogumił Radajewski, Maciej Mikołajewski, Krzysztof Czart, Iwona Guz, Adam Rubaszewski, Tomasz Stelmach


Astronomia Nova - Bogdan Wszołek
W roku 2009 zostało założone w Częstochowie Stowarzyszenie Astronomia Nova, zrzeszające kilkudziesięciu polskich i zagranicznych astronomów i podobną ilość osób, które astronomię i astronautykę traktują jako interesujące hobby. Plakat ma pokazać co się robi w Astronomii Novej oraz zachęcić nowe osoby do współpracy. (ten sam co podczas Zjazdu PTA)

Astronomia w Rozdrażewie - Ireneusz Włodarczyk
Przedstawiono zarys działalności Oddziału PTMA w Rozdrażewie od początku jego założenia w 2011 do chwili obecnej.

Działalność Studenckiego Koła Astronautycznego - Tadeusz Górnicki, Aleksander Masłowski
Opis obecnej działalności Koła. -Satelita PW-Sat -Sekcja Rakietowa -Sekcja Balonowa -ERIS SKA

Europejskie Obserwatorium Południowe - działalno¶ć w Polsce - Krzysztof Czart


Osiągnięcia Polaków w ramach ARISS - A. Budzianowski, S. Szymanowski (Polski Związek Krótkofalowców)
ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) to międzynarodowa organizacja i grupa robocza wolontariuszy, głównie radioamatorów, z całego świata. Ich pasją są najnowsze technologie radioamatorskie i umieszczenie rozwiązań radioamatorskich w przestrzeni kosmicznej (głównie na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ang. ISS), tak aby inni amatorzy z całego świata mogli z nich korzystać. Polski Związek Krótkofalowców (PZK) od 2001 roku jest stowarzyszeniem członkowskim ARISS region Europa. Pierwszy szkolny kontakt ARISS w Polsce odbył się 6.10.2004 roku, dzięki krótkofalowcom z klubu SP2ZIE. Studenci i uczniowie Akademii Morskiej w Gdyni rozmawiali z astronautą NASA Michaelem Fincke. Obecnie dla uczniów i studentów z Polski radioamatorzy wspólnie z placówkami edukacyjnymi przeprowadzili piętnaście zaplanowanych łączności z astronautą przebywającym w czasie połączenia w przestrzeni kosmicznej. Miasta kolejnych łączności to Warszawa (27.10.2009), Katowice (12.04.2010), Ostrowiec Świętokrzyski (26.01.2011), Płock (17.03.2011), Podgrodzie (19.05.2011), Mikołów (21.10.2011), Gdańsk (31.12.2011), Żuromin (2.01.2012), Wałbrzych (4.02.2012), Koło (19.09.2012), Gdańsk (5.10.2013), Stobierna (27.11.2013), Brzeźnica (3.12.2013), Ostrów Wielkopolski (8.01.2014). Na ten rok zaplanowane są łączności z Nowogardu na przełomie września i października oraz ze Świętajna w grudniu. Poza osobami z całego świata, które non-profit doradzają placówkom jak przygotować się do zaplanowanej łączności głosowej dla uczniów (mentorzy ARISS), współpracują ze sobą radioamatorzy konstruktorzy również wolontariusze z różnych krajów. Przygotowują oni na Ziemi, zgodnie z wytycznymi dla przemysłu kosmicznego, sprzęt radioamatorski do umieszczenia go na orbicie. Obecnie z radiostacji radioamatorskich umieszczonych na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w segmencie rosyjskim i w module Columbus (ESA) korzystają kosmonauci i astronauci. Mogą oni w pasmach radioamatorskich m.in. prowadzić łączności głosowe (spontaniczne lub zaplanowane, czyli kontakt ARISS), nadawać obrazy SSTV, nadawać na żywo cyfrowej jakości ruchomy obraz z kamery wideo Canon XF-305 (wypożyczanej dzięki uprzejmości NASA), korzystać z Packet Radio lub uruchomić system APRS, aby automatycznie radiowo podawał pozycje ISS i odbierał wiadomości oraz e-maile nadawane z Ziemi w paśmie 2m. Ponadto radioamatorzy na Ziemi mogą zwiększyć swój zasięg radiowy na Ziemi w pasmie 2m i prowadzić łączności na setki kilometrów w systemie APRS poprzez radiostację Digi umieszczoną na ISS. Jest to najprostszy sposób komunikacji z ISS, gdyż przesłanie pakietów trwa zaledwie do kilkunastu sekund – łatwo jest więc na ustawionej na stale antenie kierunkowej połączyć się z przemieszczającą się z prędkością 28 tys km/h stacją kosmiczną. W dniu Jubileuszu 85 lecia PZK, z pokładu ISS został nadany obrazek SSTV przedstawiający Dyplom Pamiątkowy. Nasłuchy potwierdzano specjalną kartą QSL. Od tamtej pory polski zespół organizuje ogólnoświatowe akcje dyplomowe dla osób (niekoniecznie radioamatorów), które odbiorą obrazy SSTV nadawane przez kosmonautów z pokładu ISS. ARISS zorganizował amatorską cyfrową telewizję nadawaną z pokład ISS, która ma nadać nowy wymiar łącznościom dla szkół. Poza głosem ma być również wizja. W tym celu zadbano również o segment naziemny i utworzono w Europie składający się z 6 stacji naziemnych pracujących w ściśle określonych łańcuchach tak by stacje jedna po drugiej przekazywał sygnał z ISS na serwer wideo. Jedna z takich stacji już prawie od roku pracuje z terenu Polski. Od 2011 roku organizowane są w Polsce konferencje na temat ARISS. Więcej informacji na temat ARISS zostanie przekazane uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół, radioamatorom i innym zainteresowanym osobom, które przybędą na 5. Konferencję Uczestników i Sympatyków Programu ARISS, w dniu 17 X 2015 roku do Ostrowa Wielkopolskiego. Konferencja jest wpisana w obchody Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej 2015. Więcej informacji na temat ARISS można znaleźć w Internecie zaczynając od strony ariss.pzk.org.pl Autorzy: Armand Budzianowski SP3QFE, Sławomir Szymanowski SQ3OOK.

Plakat forumastronomiczne.pl - Maciej Kapkowski i Robert Twarogal
Plakat jest to stand portalu forumastronomiczne.pl przedstawiający zdjęcie Macieja Kapkowskiego: Kometa Jacques C/2014 E2 i mgławica emisyjna IC 1805 Heart Nebula w Kasjopei, zdjęcie to wygrało w prestiżowym Konkursie na Astrofotografię Roku im Heńka Kowalewskiego 2014, zawiera też logo akomercyjnego forum zrzeszającego astro miłośników z całego kraju.

Plakat zlotów w Zatomiu - Robert Twarogal oraz użytkownicy FA
Zdjęcia z przestrzeni 5 lat zlotów miłośników astronomii w Zatomiu.

Polish Space Professionals Association - Helena Łoś
Głównym celem naszej działalności jest stworzenie miejsca służącego kontaktom pomiędzy polskimi przedstawicielami sektora kosmicznego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki temu chcemy pomóc rozwojowi tego sektora w Polsce oraz wspólnie realizować projekty z tym związane. Jednym z podstawowych działań jest pomoc studentom i absolwentom w zdobyciu doświadczenia zawodowego w sektorze kosmicznym poprzez ułatwienie nawiązania kontaktów z instytucjami/osobami już tam pracującymi. Obecnie pracujemy nad czterema projektami: Akademia PSPA, Polish Trainee Programme w ESA, Program Ambasadorów Uczelnianych oraz rejestracja prawna stowarzyszenia.

Polska Sieć Bolidowa PFN - Przemysław Żołądek, Mariusz Wiśniewski
Plakat przedstawia aktualny stan i osiągnięcia Polskiej Sieci Bolidowej PFN. Sieć PFN prowadzi obserwacje zjawisk meteorowych ze szczególnym naciskiem na wyznaczanie orbit i trajektorii na podstawie obserwacji bazowych. Aktualnie rejestrowane jest ponad 30 tysięcy zjawisk rocznie. Obserwacje prowadzone są za pomocą kamer analogowych, cyfrowych kamer o wysokiej rozdzielczości, spektroskopowo oraz radiowo

Radiowa służba amatorska w przestrzeni kosmicznej - A. Budzianowski, S. Szymanowski (Polski Związek Krótkofalowców)
Polski Związek Krótkofalowców (PZK) został utworzony 85 lat temu. Jest on wiodącym stowarzyszeniem dla operatorów w amatorskiej służbie radiokomunikacyjnej i reprezentuje Polskę w Międzynarodowej Unii Radiokomunikacyjnej (ang. IARU). Plakat prezentuje różne wybrane aktywności w pasmach radioamatorskich związane z przestrzenią kosmiczną. Są to: - liczne radiostacje w amatorskiej służbie satelitarnej AMSAT/OSCAR. Czy wiesz, że polska grupa w grudniu 2014 roku odebrała bardzo słabe sygnały i poprawnie zdekodowała informacje z ARTSAT2:DESPATCH (FO-81) nadane w paśmie radioamatorskim 70 cm jako z najdalszego satelity radioamatorskiego będącego w odległości około 2,715,228 km (prawie 8 sekund świetlnych) od Ziemi? Akcja ta była zrealizowana dzięki współpracy radioamatorów z PIAP w Warszawie. Operatorzy: Piotr SP5MG, Piotr SP5ULN, Lukasz SQ5RWU i Michał SQ5KTM. Wsparcie techniczne: SQ7GMO, SQ5DRC, o pracownicy PIAP. Wydarzenie obserwowali na żywo goście, m.in. krótkofalowcy o znakach: SP5XMU, SQ5NWI, SQ5AAG. - MIR/SARX/ARISS, czyli działania radioamatorskie związane ze stacjami kosmicznymi MIR i ISS oraz wahadłowcami. - HI JUNO, czyli synchroniczne nadawanie wolną telegrafią przez radioamatorów z całego świata pozdrowienia „cześć Juno” – satelity, który przelatywał w pobliżu Ziemi w misję badawczą Jowisza. Akacja ta pozwoliła sztucznie w paśmie radioamatorskim upodobnić atmosferę Ziemską do atmosfery planety Jowisz. Pozwoliło to sprawdzić sprzęt badawczy przez porównanie go ze sztucznie wygenerowanym sygnałem przez radioamatorów. - 85 lat PZK – akcja SSTV z pokładu ISS, czyli nadanie obrazu przygotowanego w Polsce z okazji 85 lat PZK. - W ramach ARISS istnieją liczne inne aktywności jak: APRS, SSTV, komunikacja głosowa, komunikacja wizyjna oraz sztuczne satelity tylko do komunikacji amatorskiej: SuitSat-1 (skafander z kamerą) oraz satelita ARISSat-1. - Wykorzystanie powierzchni Księżyca jako reflektora fal radiowych, czyli przekaźnika radiokomunikacyjnego w łącznościach typu Earth-Moon-Earth (EME). Ostatni sukces to akcja (SN2012GAM), czyli odbicie przez radioamatorów z Kłodkziej Grupy EME, obrazów nadanych w paśmie radioamatorskim 23cm i odebranie oraz zdekodowanie tych obrazów przez radioteleskop CAMRAS w Holandii. Więcej na informacji jest na stronie: www.sn2012gam.eu.

Stowarzyszenie Klub Wychowanków Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach - Agnieszka Gorycka, Marta Kotarba, Paweł Klimowicz
Klub Wychowanków Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach łączy młodych ludzi, którym jako absolwentom Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego leży na sercu dobro tej placówki. Celem naszego Klubu jest szerzenie wiedzy i kultury naukowej, w szczególności wiedzy astronomicznej. Łączy nas zamiłowanie do astronomii, pomimo, że mamy różne profesje- są wśród nas studenci astronomii, ale także ekonomii, architektury, fizyki, medycyny, inżynierzy, prywatni przedsiębiorcy, artyści. Chcemy wykorzystać naszą wszechstronność, bogactwo różnych doświadczeń w celu szerzenia wiedzy i kultury naukowej. Te cele zamierzamy realizować poprzez organizację szkoleń, warsztatów, pokazów, prelekcji, konkursów, obozów, wyjazdów. Dążymy do integracji absolwentów i uczniów oraz pracowników MOA, zacieśniania naukowych więzi i swobodnej wymiany idei. Inicjatywa powstania Stowarzyszenia narodziła się w październiku 2014, w lipcu 2015 uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

To tylko nauka - Jacek Patka
Działalność Sekcji Astronomicznej obejmuje obszar popularyzacji nauk ścisłych poza granicami grupy zrzeszonych. Młodzież rozwija swoje umiejętności w przekazywaniu wiedzy społeczeństwu z wykorzystaniem przeróżnych technik i metod. Wśród nich są pokazy, prelekcje, eventy i konkursy.

U mistrza Johannesa Keplera - Jacek Patka
Prezentacja rozwijania zainteresowań astronomicznych młodzieży regionu żagańskiego. Powstanie sekcji astronomicznej miało miejsce w 2009 roku przy okazji organizacji i obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii. Skupiając kilkanaście osób prowadzi rozwijanie wiedzy z astronomii i nauk pokrewnych.

Wirtualna Akademia Asktronomii - Katarzyna Książek, Marlena Garczewska
Wirtualna Akademia Astronomii jako sposób na popularyzację astronomii wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. W ramach WAA uczniowie poznają metodologię pracy badawczej, Realizują własne projekty badawcze, fotograficzne i artystyczne. Prace wsparte są współpracą z teleskopem robotycznym Uniwersytetu w Bradford BRT znajdującym się na Teneryfie oraz obserwacjami własnymi. Struktura WAA podobna jest do struktury akademickiej. Uczniowie jako "studenci" WAA pracując z nauczycielami pokonują kolejne etapy edukacyjne.