Podstawowe informacje

38. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbędzie się w Zielonej Górze w dniach od 11 do 14 września 2017 r.

Zjazdy PTA odbywają się co dwa lata w różnych miastach Polski i są dużymi konferencjami naukowymi stanowiącymi przegląd aktualnych badań prowadzonych przez polskich astronomów zarówno w kraju jak i w placówkach oraz projektach zagranicznych. Zjazdom towarzyszą liczne imprezy popularyzujące astronomię wśród mieszkańców.

Strona rejestracji

Zapraszamy do pobrania plakatu promującego Zjazd.

Atrakcje

Poniedziałek, 11 września 2017

Ognisko w Ochli pod Zieloną Górą
Ochla

Wtorek, 12 września 2017

Wycieczka do winnicy Miłosz w Łazie k. Zielonej Góry (ok. 15 km od centrum) - winnicamilosz.pl

Cena: max. 25 PLN (w zależności od dofinansowania)

W programie: Wycieczka po winnicy i piwnicy połączona z prelekcją
z zakresu uprawy winorośli i winifikacji oraz degustacją win z przystawkami.
Na miejscu będzie możliwość zakupu win zielonogórskich bezpośrednio u winiarza.

Środa, 13 września 2017

Kolacja konferencyjna w zielonogórskiej Palmiarni http://palmiarnia.net.pl/.
Organizatorzy 38. Zjazdu PTA

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)
Polskie Towarzystwo Astronomiczne

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego

Partner

Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus
Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus

Patronaty:

Patronat honorowy:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński
Universytet Zielonogórski
http://uz.zgora.pl

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie warte zachodu
http://lubuskie.pl

Prezydent Miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki
Zielona Góra

Patronat medialny:

Czasopismo i portal "Urania - Postępy Astronomii"
Urania - Post�py Astronomii
http://www.urania.edu.pl

Radio Zachód
Radio Zachód
http://www.zachod.pl

Gazeta Lubuska
Gaeta Lubuska
http://www.gazetalubuska.pl/

Dofinansowanie

XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego - zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego