Kontakt

Zjazd odbędzie się w dniach 11-14 września 2017 r. w budynku Centrum Nauki Keplera (Planetarium Wenus) w Zielonej Gorze.

Adres kontaktowy:
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Prof. Z. Szafrana 2
65-516 Zielona Góra

Prosimy o kontakt e-mailowy: zjazd@pta.edu.pl
lub telefoniczny: +48 68 328 73 60

Kontakt z PTA w sprawach innych niż zjazd: zarzad@pta.edu.pl