Program zjazdu

Tytuły sesji:

1. Astronomia fal grawitacyjnych
2. Radioastronomia i LOFAR/POLFAR
3. Egzoplanety i Układ Słoneczny
4. Astrofizyka gwiazdowa
5. Kosmologia i skale Wszechświata
6. Astrofizyka wysokich energii
7. Udział polskich instytucji w projektach instrumentalnych
8. Historia astronomii
9. Popularyzacja i promocja nauki.

Poniedziałek, 11 września 2017

09:00 - rejestracja uczestników
11:00 - 11:30 otwarcie Zjazdu
11:30 - 12:00 laudacja
12:00 - 13:00 wykład Laureata Medalu Bohdana Paczyńskiego
13:00 - 14:30 przerwa obiadowa

Kosmologia i skale Wszechświata (chair: dr Wojciech Hellwing)

14:30 - 14:55 Agnieszka Pollo, How luminous galaxies trace the dark Universe
14:55 - 15:20 Noam I. Libesknd, TBA
15:20 - 15:35 Maciej Bilicki, Kilo-Degree Survey: a new era in observing the large-scale structure
15:35 - 15:50 Aleksandra Solarz, Automatised novelty detection in the WISE survey
15:50 - 16:00 Małgorzata Bankowicz, Properties and environments of [ULTRA] luminous infrared galaxy candidates around the south eclipctic pole

16:00 - 16:30 przerwa kawowa

Kosmologia i skale Wszechświata (chair: dr Maciej Bilicki)

16:30 - 16:45 Wojciech Hellwing, Do galaxies like it WARM?
16:45 - 17:00 Włodzimierz Godłowski, The Investigation of the Luminosity Function for Sample 6168 Galaxy Clusters
17:00 - 17:10 Janusz Krywult, Struktura i ewolucja galaktyk o z~1
17:10 - 17:20 Dariusz Graczyk, Skalowanie wszechświata: wyznaczenie odległości do Wielkiego Obłoku Magellana z dokładnością 1%
17:20 - 17:30 Tomasz Krakowski, Machine learning in astrophysics

Popularyzacja i promocja nauki (chair: mgr Sebastian Soberski)

17:40 - 17:50 Wręczenie certyfikatów PTA dla polskich planetariów
17:50 - 18:00 Krzysztof Kowalczyk, Prosto z nieba, czyli o popularyzacji astronomii w Niebie Kopernika
18:00 - 18:10 Radosław Pior, Edukacja astronomiczna w modelu holistycznym Astro Arena
18:10 - 18:20 Sylwester Kołomański, ALPS - projekt monitorowania zanieczyszczenia światłem
18:20 - 18:30 Krzysztof Czart, AstroGPS.pl - Twój kosmiczny GPS
18:30 - 18:40 Sebastian Soberski, Tryptyk: Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne; Rewolucja sferyczna; www.Obserwatorium.space

19:30 - Wyjazd na ognisko w Ochli, k. Zielonej Góry

Wtorek, 12 września 2017

Udział polskich instytucji w projektach instrumentalnych (chair: prof. dr hab. Marek Sarna)

09:00 - 09:20 Michał Ostrowski, Realizacja projektu Cherenkov Telescope Array (CTA) w Polsce
09:20 - 09:40 Agata Różańska, New generation X-ray telescope
09:40 - 10:00 Piotr Orleański, UVSat i inne projekty satelitarne
10:00 - 10:15 Maciej Konacki, Polskie zasoby aparaturowe w obszarze śledzenia satelitów i śmieci kosmicznych
10:15 - 10:30 Edwin Wnuk, PL SST - polski system wykrywania i śledzenia obiektów satelitarnych w przestrzeni wokółziemskiej

10:30 - 11:00 przerwa kawowa

Radioastronomia i LOFAR/POLFAR (chair: prof. dr hab. Andrzej Krankowski)

11:00 - 11:10 Andrzej Krankowski, POLFAR - stan obecny i perspektywy rozwoju
11:10 - 11:30 Jason Hessels, The International LOFAR Telescope: Opening a New Window on the Universe (invited)
11:30 - 11:45 Alexander Drabent, A new look to the low frequency sky with the LOFAR telescope (invited)
11:45 - 11:55 Krzysztof Chyży, Low-frequency spectra of nearby galaxies with LOFAR
11:55 - 12:05 Hanna Rothkaehl, Monitorowanie przestrzeni okołoziemskiej przy pomocy stacji LOFAR PL610 w Borówcu
12:05 - 12:15 Bartosz Dąbrowski, Pierwsze obserwacje Słońca za pomocą teleskopu LOFAR w Bałdach
12:15 - 12:25 Wojciech Lewandowski, Badania ośrodka międzygwiazdowego za pomocą obserwacji pulsarów
12:25 - 12:35 Arkadiusz Berlicki, Obserwacje Słońca za pomocą radiointerferometru ALMA
12:35 - 12:45 Leszek Błaszkiewicz, Wyniki obserwacji pulsarów radioteleskopem PL612 w Bałdach należącym do systemu LOFAR

12:45 - 14:00 przerwa obiadowa

Radioastronomia i LOFAR/POLFAR (chair: prof. dr hab. Andrzej Krankowski)

14:00 - 14:10 Andrzej Szary, Charakterystyka dryfujących składowych pulsu radiowego a warunki nad czapą polarną pulsarów
14:10 - 14:20 Jarosław Dyks, Geneza polaryzacji radiowej pulsarów
14:20 - 14:30 Karolina Rożko, Widma pulsarów radiowych z maksimum około 1 GHz
14:30 - 14:40 Elżbieta Kuligowska, Extremely high-redshifted giant radio galaxies?
14:40 - 14:50 Aleksandra Wołowska, What have we learned so far about compact AGNs
14:50 - 15:00 Łukasz Tychoniec, Chemical and kinematic complexity of the very young star-forming region Serpens Main observed with ALMA

Egzoplanety i Układ Słoneczny (chair: prof. dr hab. Krzysztof Goździewski)

15.00 - 15.23 Krzysztof Hełminiak, Bezpośrednie obrazowanie planet wykrytych innymi metodami (invited)
15.23 - 15.45 Cezary Migaszewski, Powstawanie rezonansów ruchów średnich na skutek migracji planet w dyskach protoplanetarnych (invited)
15.45 - 16.00 Gracjan Maciejewski, WASP-12 b - egzoplaneta spadająca na gwiazdę?

16:00 - 16:30 przerwa kawowa

Egzoplanety i Układ Słoneczny (chair: prof. dr hab. Krzysztof Goździewski)

16.30 - 16.45 Paweł Zieliński, Poszukiwanie młodych tranzytujących egzoplanet w ramach projecktu YETI
16:45 - 17.00 Bartosz Gauza, Benchmark brown dwarf companions as exoplanets analogues
17.00 - 17.15 Dagmara Oszkiewicz, Inner Main Belt V-type asteroids as tracers of early planetesimals
17.15 - 17.30 Michał Drahus, Powstawanie rodzin małych planetoid w świetle najnowszych badań aktywnej planetoidy P/2012 F5
17.30 - 17:45 Agnieszka Kryszczyńska, Sześciopak serwisów ESA wspomagających obserwacje planetoid i analizę danych

18:00 - 18:30 Sesja posterowa
18:45 - Wyjazd na wycieczkę do winnicy Miłosz w Łazie k. Zielonej Góry (ok. 15 km od centrum) - winnicamilosz.pl

Cena: max. 25 PLN (w zależności od dofinansowania)

W programie: Wycieczka po winnicy i piwnicy połączona z prelekcją
z zakresu uprawy winorośli i winifikacji oraz degustacją win z przystawkami.
Na miejscu będzie możliwość zakupu win zielonogórskich bezpośrednio u winiarza.

Środa, 13 września 2017

Astrofizyka gwiazdowa (chair: dr hab. Łukasz Wyrzykowski)

09:00 - 09:30 Andrzej Pigulski, Konstelacja BRITE: astrofizyka z wykorzystaniem nanosatelitów (invited)
09:30 - 09:40 Michał Siwak, Jak wytłumaczyć quasi-okresową zmienność gwiazdy FU Ori
09:40 - 09:50 Ryszard Szczerba, Proces powstawania i ewolucji gwiazd w zewnętrznych częściach Galaktyki
09:50 - 10:00 Agata Karska, The role of ultraviolet radiation in the earliest stages of star formation
10:00 - 10:10 Arkadiusz Hypki, Układy hierarchiczne w gromadach gwiazdowych
10:10 - 10:20 Ewa Niemczura, 53 Per w obserwacjach satelity BRITE

10:30 - 11:00 przerwa kawowa

Astrofizyka gwiazdowa (chair: dr hab. Łukasz Wyrzykowski)

11:00 - 11:30 Igor Soszyński, One million variable stars from the OGLE project (invited)
11:30 - 11:40 Agnieszka Słowikowska, Linear polarimetric survey of white dwarfs
11:40 - 11:50 Roberto Mignani, Evidence of QED effects from the polarisation of the optical radiation from an Isolated Neutron Star
11:50 - 12:00 Marcin Hajduk, Widma radiowe mgławic planetarnych

Astrofizyka wysokich energii (chair: dr Agnieszka Słowikowska)

12:00 - 12:35 Łukasz Stawarz, Astrofizyka Wysokich Energii: najnowsze wyniki obserwacyjne i perspektywy na przyszłość" (invited)
12:35 - 12:55 Agata Różańska, The appearance of non-spherical systems

Udział polskich instytucji w projektach instrumentalnych (chair: prof. dr hab. Marek Sarna)

12:55 - 13:15 Dorota Rosińska, Udział polskich instytucji w projektach fal grawitacyjnych Virgo/Ligo i Einstein Telescope

Wykład specjalny

13:15 - 13:30 Petr Heinzel, Czeskie Towarzystwo Astronomiczne, Prezentacja działań i możliwości współpracy z PTA

13:30 - 15:00 przerwa obiadowa
od 15:00 - Walne Zebranie Członków PTA
od 20:00 - kolacja w Palmiarni (http://palmiarnia.net.pl/)

Czwartek, 14 września 2017

Astrofizyka wysokich energii (chair: dr Agnieszka Słowikowska)

09:00 - 09:15 Mikołaj Grzędzielski, Zmodyfikowana lepkość w dyskach akrecyjnych
09:15 - 09:30 Swayamtrupta Panda, Quasar Main Sequence: What drives the Eigenvector 1?
09:30 - 09:50 Piotr Lubiński, Rozbłysk V404 Cygni w roku 2015
09:50 - 10:10 Krzysztof Nalewajko, Relatywistyczna rekoneksja pól magnetycznych w zastosowaniu do astrofizyki gamma
10:10 - 10:30 Francisco Salesa Greus, Gamma-Ray Astronomy with the HAWC Observatory

10:30 - 11:00 przerwa kawowa

Astronomia fal grawitacyjnych (chair: dr hab. Dorota Rosińska)

11:00 - 11:40 Tanja Hinderer, The discovery of gravitational waves
11:40 - 12:10 Tomasz Bulik, Formation of black holes binaries
12:10 - 12:30 Magdalena Szkudlarek, Binary black holes originating from Globular Cluster

12:30 - 14:00 przerwa obiadowa

Astronomia fal grawitacyjnych (chair: dr hab. Dorota Rosińska)

14:00 - 14:35 Marek Biesiada, Astrophysical sources of low-frequency gravitational waves
14:35 - 14:50 Michał Bejger, Gwiazdy neutronowe jako źródła fal grawitacyjnych
14:50 – 15:00 Michał Bejger, Udział grupy POLGRAW w badaniach LIGO-Virgo

15:00 - 15:30 Wykład Laureata nagrody im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie
15:30 - 16:00 przerwa kawowa
16:00 - 16:10 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy plakat Zjazdu i wręczenie nagród
16:10 - 16:30 Wykład Laureata Nagrody Młodych PTA

Historia astronomii (chair: prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk)

16:30 - 16:50 Jacek Szubiakowski, Gnomoniczna tablica obserwacyjna Mikołaja Kopernika
16:50 - 17:10 Jarosław Włodarczyk, Zakrycia gwiazd przez planety a Kopernik w Anglii Shakespeare'a
17:10 - 17:30 Maciej Jasiński, Projekt wydania korespondencji Jana Heweliusza (1611-1687)
17:30 - 17:50 Magda Siuda-Bochenek, Próba odtworzenia wyposażenia obserwatoriów europejskich w 2. połowie XIX wieku

18:00 - zakończenia Zjazdu