Program zjazdu

Tytuły sesji:

1. Astronomia fal grawitacyjnych
2. Radioastronomia i LOFAR/POLFAR
3. Egzoplanety i Układ Słoneczny
4. Astrofizyka gwiazdowa
5. Kosmologia i skale Wszechświata
6. Astrofizyka wysokich energii
7. Udział polskich instytucji w projektach instrumentalnych
8. Historia astronomii
9. Popularyzacja i promocja nauki.

Poniedziałek, 11 września 2017

09:00 - rejestracja uczestników
11:00 - otwarcie Zjazdu
11:45 - laudacja
12:00 - wykład Laureata Medalu Bohdana Paczyńskiego
13:00 - 14:30 przerwa obiadowa
14:30 - 16:00 Sesja
16:00 - 16:30 przerwa kawowa
16:30 - 18:30 Sesja
od 19:00 - obiad konferencyjny w Palmiarni

Wtorek, 12 września 2017

09:00 - 10:30 Sesja
10:30 - 11:00 przerwa kawowa
11:00 - 12:30 Sesja
12:30 - 14:00 przerwa obiadowa
14:00 - 16:00 Sesja
16:00 - 16:30 przerwa kawowa
16:30 - 17:45 Sesja
17:45 - 18:00 1-minutowe prezentacje wybranych posterów
18:00 - 18:30 Sesja posterowa
od 19:00 - atrakcje wieczorne

Środa, 13 września 2017

09:00 - 10:30 Sesja
10:30 - 11:00 przerwa kawowa
11:00 - 13:00 Sesja
13:00 - 13:20 Wykład Laureata nagrody im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie
13:30 - 15:00 przerwa obiadowa
15:00 - 16:00 Walne Zebranie Członków PTA
16:00 - 16:30 przerwa kawowa
16:30 - 19:00 Walne Zebranie Członków PTA
od 19:00 - atrakcje wieczorne

Czwartek, 14 września 2017

09:00 - 10:30 Sesja
10:30 - 11:00 przerwa kawowa
11:00 - 12:45 Sesja
12:45 - 13:00 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy plakat Zjazdu i wręczenie nagród
13:00 - 14:30 przerwa obiadowa
14:30 - 16:00 Sesja
16:00 - 16:30 przerwa kawowa
16:30 - 17:00 Wykład Laureata Nagrody Młodych PTA
17:00 - 18:00 Sesja
18:00 - zakończenia Zjazdu