Podstawowe informacje

39. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbędzie się w Olsztynie w dniach od 9 do 12 września 2019 r.

Zjazdy PTA odbywają się co dwa lata w różnych miastach Polski i są dużymi konferencjami naukowymi stanowiącymi przegląd aktualnych badań prowadzonych przez polskich astronomów zarówno w kraju jak i w placówkach oraz projektach zagranicznych. Zjazdom towarzyszą liczne imprezy popularyzujące astronomię wśród mieszkańców.

Strona rejestracji

Organizatorzy 39. Zjazdu PTA

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)
Polskie Towarzystwo Astronomiczne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Partner

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Patronaty:

Patronat honorowy:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.plWojewoda Wamińsko-Mazurski Artur Chojecki
Wojewoda Wamińsko-Mazurski
https://www.uw.olsztyn.pl/index.php?lang=plMarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
https://bip.warmia.mazury.pl/Prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz
Prezydent Miasta Olsztyn
https://www.olsztyn.eu/o-olsztynie.htmlPolska Agencja Kosmiczna
Polska Agencja Kosmiczna
https://polsa.gov.pl/Patronat medialny:

Czasopismo i portal "Urania - Postępy Astronomii"
Urania - Post�py Astronomii
http://www.urania.edu.plGazeta Olsztyńska
Gazeta Olsztyńska
http://gazetaolsztynska.pl/Radio UWM FM
UWM FM
http://www.uwmfm.pl/Sponsorzy:

Mazurskie Miody
Mazurskie Miody
http://mazurskiemiody.pl/

Dofinansowanie

XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego - zadanie finansowane w ramach umowy 779/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego