MiejsceWykłady oraz Walne Zebranie Członków PTA odbędą się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM ul. Benedykta Dybowskiego 11, Olsztyn.

Centrum Konferencyjne Centrum Konferencyjne Centrum Konferencyjne