Nagroda Młodych

Nagrodę Młodych przyznaje Jury powołane przez Zarząd PTA za wybitny, indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii, uzyskany podczas całej działalności naukowej astronomowi posiadającemu obywatelstwo polskie i nie przekroczony wiek 35 lat.

Regulamin Nagrody Młodych

Ostatnimi laureatami Nagrody Młodych są:
2013 - Krzysztof Bolejko
2015 - Michał Michałowski
2017 - Przemysław Mróz
2019 - laureat zostanie ogłoszony 09.09.2019 r. podczas otwarcia 39. Zjazdu PTA