Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna

Nagrodę i Medal im. Włodzimierza Zonna "Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie" przyznaje co dwa lata Jury powołane przez Zarząd PTA.

Regulamin Nagrody im. Włodzimierza Zonna

Ostatnimi laureatami Nagrody i Medalu im. Włodzimierza Zonna są:
2013 - Marek T. Szczepański
2015 - Andrzej Branicki
2017 - Bogdan Wszołek
2019 - laureat zostanie ogłoszony 09.09.2019 r. podczas otwarcia 39. Zjazdu PTA