Do 30 czerwca 2021 przedłużono możliwość zgłaszania krótkich wykładów (contributed talks)

Informujemy, że Komitet Naukowy (SOC) 40 Zjazdu PTA w Szczecinie przedłużył z 15 na 30 czerwca 2021 roku termin zgłaszania 10-15 minutowych wykładów (contributed talks).