Koniec zapisów na Zjazd i zgłaszania posterów z dniem 31 sierpnia 2021 r.

Przypominamy, że z końcem sierpnia 2021 roku mija termin rejestracji na 40 Zjazd PTA w Szczecinie oraz zgłaszania plakatów (posterów).
Został zaktualizowany program Zjazdu.