Kontakt

W sprawach związanych z 40. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego prosimy kontaktować się pod adresem zjazd@pta.edu.pl

Dane kontaktowe:
Ewa Szuszkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
e-mail: zjazd@pta.edu.pl

Kontakt z Polskim Towarzystwem Astronomicznym w sprawach innych niż Zjazd PTA: zarzad@pta.edu.pl