Lista abstraktów  zgłoszonych przez  uczestników 40. Zjazdu PTA w Szczecinie

(Tylko abstrakty zweryfikowane przez SOC)