Miejsce Zjazdu

W związku z pandemią COVID-19 konferencja odbędzie się w formie online. Jeśli sytuacja na to pozwoli, uroczyste otwarcie Zjazdu nastąpi w formie hybrydowej.

Miejsce
Otwarcie konferencji planowane jest w auli Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15, 70-451 Szczecin. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju możliwa jest zmiana lokalizacji uroczystości otwarcia lub przyjęcie formuły online.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US w Szczecinie
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Wielkopolskiej 15 w Szczecinie