Miejsce Zjazdu

W związku z pandemią COVID-19 konferencja odbędzie się w formie online. Jeśli sytuacja na to pozwoli, uroczyste otwarcie Zjazdu nastąpi w formie hybrydowej.

Miejsce
Otwarcie konferencji (13 września 2021) planowane jest w auli Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, 00-716 Warszawa. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju możliwe jest przyjęcie formuły online. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US w Szczecinie
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie

Informacja o tym jak dotrzeć do miejsca, w którym planowana jest uroczystość otwarcia 40. Zjazdu PTA:
https://www.camk.edu.pl/en/about/guests/