Nagroda Młodych PTA

Nagrodę Młodych przyznaje Jury, powołane przez Zarząd PTA, za wybitny, indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii, uzyskany podczas całej działalności naukowej astronomowi posiadającemu obywatelstwo polskie i nie przekroczony wiek 35 lat.

Regulamin Nagrody Młodych

Ostatnimi laureatami Nagrody Młodych są:
2013 – Krzysztof Bolejko
2015 – Michał Michałowski
2017 – Przemysław Mróz
2019 – Radek Poleski
2021 – laureat zostanie ogłoszony 13.09.2021 r. podczas otwarcia 40. Zjazdu PTA w Szczecinie

Pełna lista laureatów od 1970 roku.