Medale i nagrody

Polskie Towarzystwo Astronomiczne przyznaje co dwa lata następujące nagrody i wyróżnienia:

Medal Bohdana Paczyńskiego – najwyższe odznaczenie przyznawane przez PTA za wybitny dorobek naukowy

Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna – nagroda za popularyzację astronomii

Nagroda Młodych PTA – nagroda dla młodych naukowców za wybitny indywidualny dorobek naukowy

Są one ogłaszane podczas sesji otwarcia Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Pełną historyczną listę laureatów można znaleźć na stronie PTA.