Organizatorzy

Organizatorami 40. Zjazdu PTA są Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Uniwersytet Szczeciński. Partnerem jest szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

 

Logo Polskiego Towrzystwa Astronomicznego (PTA)

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)

Organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów. Istnieje od 1923 roku, a obecnie liczy blisko 300 członków. Jest stowarzyszeniem naukowym, ale działa także w zakresie popularyzacji astronomii. Organizuje konferencje, konkursy, przyznaje stypendia, wydaje książki oraz czasopismo popularnonaukowe „Urania – Postępy Astronomii” – jeden z najstarszych tego typu tytułów na świecie, jest także producentem programu telewizyjnego „Astronarium”.

Witryna internetowa: https://www.pta.edu.pl

 

Logo Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński

Publiczna uczelnia wyższa z siedzibą w Szczecinie, utworzona w 1985 roku. Kształci około 14 000 studentów na 70 kierunkach studiów. Zatrudnia około 1100 nauczycieli akademickich i ponad 800 pracowników administracyjnych. Na uczelni, w ramach Instytutu Fizyki, działają grupy badawcze zajmujące się badaniami kosmosu: Zespół CASA* – US – Centrum Zaawansowanych Badań w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrewnych oraz Szczecińska Grupa Kosmologiczna.

Witryna internetowa: https://usz.edu.pl

 

Logo PTMA Szczecin

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, oddział w Szczecinie

Szczeciński oddział stowarzyszenia PTMA skupia liczne grono miłośników astronomii z Pomorza Zachodniego. Znany jest z bardzo popularnych publicznych pokazów nieba, prelekcji i szkoleń na tematy astronomiczne. Opiekuje się obserwatorium Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Organizuje lekcje astronomii dla dzieci i młodzieży. Członkowie oddziału wspólnie rozwijają swoje zainteresowania w takich dziedzinach jak obserwacje Słońca, gwiazd zmiennych, gwiazd podwójnych i astrofotografia. Na wiosnę i jesienią spotykają się na zlotach astronomicznych oddziału w Zatomiu, a częściej obserwują ciemne niebo pod Szczecinem.

Witryna internetowa: https://www.ptma.szczecin.pl

 

Komitet naukowy (SOC)

Ewa Szuszkiewicz, USz – współprzewodnicząca
Marek Sarna, PTA, CAMK PAN – współprzewodniczący
Arkadiusz Berlicki, IA UWr
Maciej Bzowski, CBK PAN
Krzysztof Chyży, OA UJ
Bożena Czerny, CFT PAN
Tomasz Kamiński, CAMK PAN
Jarosław Kijak, UZ
Szymon Kozłowski, OA UW
Gracjan Maciejewski, CA UMK
Michał Michałowski, IOA UAM
Joanna Mikołajewska, CAMK PAN
Paweł Pietrukowicz, OA UW
Agnieszka Pollo, NCBJ, OA UJ
Agata Różańska, PTA, CAMK PAN
Sebastian Soberski, CA UMK, PiOA w Grudziądzu

Komitet organizacyjny (LOC)

Andrzej Armiński, PTMA Szczecin
Ryszard Biernikowicz, PTMA Szczecin
Marcin Biskupski, PTMA Szczecin
Krzysztof Czart, PTA
Franco Ferrari, Uniwersytet Szczeciński
Zdzisław Nowak, ZCDN w Szczecinie
Agata Różańska, PTA, CAMK PAN
Maciej Siewior, PTMA Szczecin
Ryszard Siwiec, PTMA Szczecin
Tomasz Skowron, XIII LO w Szczecinie
Urszula Słowik, PTMA Szczecin
Tadeusz Smela, PTMA Szczecin
Sławomir Strojek, PTMA Szczecin
Paweł Szkaplewicz, PTMA Szczecin
Ewa Szuszkiewicz, Uniwersytet Szczeciński