Patronaty i sponsorzy

40. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego został objęty patronatami honorowymi i patronatami medialnymi.

Patronat honorowy:

 

Logo Ministra Edukacji i Nauki

dr hab. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki

 

Logo Polskiej Agencji Kosmicznej

prof. dr hab. Grzegorz Wrochna – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

 

Patronat Honorowy Marszałka Województwo Zachodniopomorskiego Olgierda GeblewiczaOlgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Szczecin

Piotr Krzystek  – Prezydent Miasta Szczecin

 

Logo Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Patronat medialny:

 

Czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii”

Urania - Post�py Astronomii

http://www.urania.edu.pl

 

Dofinansowanie:

 

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Projekt Międzynarodowa Konferencja Naukowa „XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego” uzyskał dofinansowanie z programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki