Proceedings

Informujemy, że materiały pokonferencyjne z 40. Zjazdu PTA zostaną wydane w ramach „Proceedings of the Polish Astronomical Society” jako kolejny numer serii. Będzie to publikacja w języku angielskim, indeksowana w ADS. Limit stron: wykład – 6 stron, plakat – 3 strony.

Termin nadsyłania tekstów: 15 grudnia 2021 r.

Teksty prosimy nadsyłać w formacie Latex, z użyciem poniższego macro.

Osoba do kontaktu: Agata Różańska, e-mail: ptapap@camk.edu.pl

Do pobrania aktualne macro w Latexu: ptapap-1.0.3.tar.gz

Przejdź do strony głównej Proceedings of the Polish Astronomical Society