Program/Programme

Program / Programme:

Poniedziałek 13 września 2021 / Monday 13th September 2021

Otwarcie Zjazdu / Opening: 10:00 – 11:30

10:00 – 10:15 Powitanie gości / Welcome address
10:15 – 10:45 Prezentacja Pomorza Zachodniego / Introduction to West Pomerania
10:45 – 11:00 Przemówienia zaproszonych gości / Invited guest addresses
(współpraca z EAS, EUROPLANET Society, EANA, SAIT, RAS, GAS, ESO, ESA)
11:00 – 11:30 Wykład Inauguracyjny: Krzysztof Górski

Wręczenie nagród I / Award ceremony I: 11:30 – 13:00

11:30 – 11:45 Wręczenie Medalu Bohdana Paczyńskiego / Bohdan Paczyński Medal ceremony
11:45 – 12:00 Laudacja / Laudacja
12:00 – 13:00 Wykład Laureata Medalu Bohdana Paczyńskiego / Bohdan Paczyński Medal Lecture
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

Wręczenie nagród II / Award ceremony II: 14:00 – 15:15

14:00 – 14:15 Wręczenie Nagrody im. Włodzimierza Zonna i Nagrody Młodych PTA /
Award ceremony: Włodzimierz Zonn Prize and Polish Astronomical Society Youth Prize
14:15 – 14:45 Wykład Laureata Nagrody im. Włodzimierza Zonna / Włodzimierz Zonn Prize Lecture
14:45 – 15:15 Wykład Laureata Nagrody Młodych PTA / Polish Astronomical Society Youth Prize Lecture
15:15 – 15:45 Przerwa kawowa / Coffee break
15:45 – 18:00 Współpraca z otoczeniem gospodarczym (panel z uczestnictwem przedstawicieli sektora kosmicznego) / Industry-science relation (panel with the participation of the space sector representatives)

Wtorek 14 września 2021 / Tuesday 14th September 2021

Galaktyki Spokojne i Aktywne. Materia Międzygalaktyczna / Normal and Active Galaxies and Intergalactic Medium

Chairperson: TBA

9:00 – 9:40 Reinhard Genzel: A 40-year journey
9:40 – 10:10 Łukasz Stawarz: The High-Energy View of Evolving Galaxies and Their Nuclei
10:10 – 10:40 Katarzyna Małek: New directions in multi-wavelengths astrophysics: using radio data to uncover properties of star-forming galaxies in young Universe
10:40 – 11:10 Przerwa kawowa / Coffee Break
11:10 – 13:00 Krótkie referaty / Contributed talks

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

Kosmologia i struktura Wszechświata / Structure of the Universe

Chairperson: TBA

14:00 – 14:30 Marek Biesiada: Precision cosmology in the era of large surveys
14:30 – 15:00 Maciej Bilicki: Cosmological imaging surveys – today and tomorrow
15:00 – 15:45 Krótkie referaty / Contributed talks
15:45 – 16:15 Przerwa kawowa / Coffee Break
16:15 – 17:15 Krótkie referaty / Contributed talks
17:15 – 18:00 Sesja plakatowa I /Poster session I (all sessions)

Środa 15 września 2021 / Wensday 15th September 2021

Słońce i heliosfera / The Sun and its heliosphere

Chairperson: TBA

9:00 – 9:30 Tomasz Mrozek: The Sun in X-rays. Past, STIX, Future
9:30 – 10:00 Paweł Swaczyna: The Local Interstellar Medium Probed by Neutral Atom Observations
10:00 – 10:45 Krótkie referaty / Contributed talks
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa / Coffee Break
11:15 – 12:15 Krótkie referaty / Contributed talks
12:15 – 13:00 Sesja plakatowa II /Poster session II (all sessions)

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

14:00 – 15:00 Prezentacja posterów / Poster presentations
15:00 – Walne Zebranie / General Assembly

Czwartek 16 września 2021 / Thursday 16th September 2021

Gwiazdy, Gromady Gwiazdowe i Materia Międzygwiazdowa / Stars, Star Clusters and Interstellar Matter

Chairperson: TBA

9:00 – 9:30 Gerald Handler: Tidally tilted pulsators
9:30 – 10:00 Igor Soszyński: The phenomenon of long secondary period in red giants
10:00 – 10:45 Krótkie referaty / Contributed talks
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa / Coffee Break
11:15 – 12:15 Krótkie referaty / Contributed talks
12:15 – 13:00 Sesja plakatowa III /Poster session III (all sessions)

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

Obiekty zwarte / Compact objects

Chairperson: TBA

14:00 – 14:30 Chris Belczyński: Astrophysics with LIGO/Virgo Gravitational-wave Detections
14:30 – 15:00 Agnieszka Janiuk: Many faces of black hole accretion in gamma ray bursts
15:00 – 15:45 Krótke referaty / Contributed talks
15:45 – 16:15 Przerwa kawowa / Coffee Break
16:15 – 17:20 Krótkie referaty / Contributed talks
17:20 – 18:00 Barry C. Barish: Understanding our Universe with Gravitational Waves

Piątek 17 września 2021 / Friday 17th September 2021

Układy planetarne i życie / Planetary systems and life

Chairperson: TBA

9:00 – 9:30 Joanna Drążkowska: Formation of the Solar System
9:30 – 10:00 Włodek Kofman: The interior of 67P/C-G comet as seen by CONSERT bistatic radar on ROSETTA mission
10:00 – 10:30 Przerwa kawowa / Coffee Break
10:30 – 11:10 Didier Queloz: The Exoplanet revolution
11:15 – 13:00 Sesja / Session

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

Historia astronomii, edukacja, popularyzacja / History of Astronomy, teaching, outreach

Chairperson: TBA

14:00 – 15:45 Sesja plakatowa / Poster Session
15:45 – 16:15 Przerwa kawowa / Coffee Break
16:15 – 18:00 Sesja / Session

18:00 – 18:30 Podsumowanie Zjazdu, ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszy plakat, zakończenie Zjazdu / Summary, Poster Competition Award, closure