Program/Programme

Program XL Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
Programme of the 40th Meeting of the Polish Astronomical Society

Poniedziałek 13 września 2021 / Monday 13th September 2021

Otwarcie XL Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego transmitowane z Auli Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika w Warszawie (ul. Bartycka 18) /
Opening of the 40th Meeting of the Polish Astronomical Society transmited from the main lecture room of the Nicolaus Copernicus Astronomical Center of the Polish Academy of Sciences, Warsaw (Bartycka 18)

10:00 – 10:10 Powitanie gości / Welcome address
Marek J. Sarna: Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (Polish Astronomical Society)
Waldemar Tarczyński: JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego (University of Szczecin)
10:10 – 10:40 Prezentacja Pomorza Zachodniego / Introduction to West Pomerania
10:40 – 11:00 Przemówienia zaproszonych gości / Invited guest addresses
Grzegorz Wrochna: Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (Polish Space Agency)
Xavier Barcons: Director General, ESO
Günther Hasinger: Director of Sciences, ESA
Nigel Mason: President of Europlanet Society
11:00 – 11:40 Wykład Inauguracyjny /Inaugural Lecture:
Krzysztof Górski: Gamow – misja satelitarna planowana w ramach programu NASA 2021 MIDEX
(Gamow – satellite mission planned as a part of NASA 2021 MIDEX program)

Wręczenie nagród I / Award ceremony I: 11:45 – 13:00

11:45 – 12:00 Wręczenie Medalu Bohdana Paczyńskiego / Bohdan Paczyński Medal ceremony
12:00 – 12:15 Laudacja / Laudation
12:15 – 13:00 Wykład Laureata Medalu Bohdana Paczyńskiego / Bohdan Paczyński Medal Lecture
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

Wręczenie nagród II / Award ceremony II: 14:00 – 15:15

14:00 – 14:10 Wręczenie Nagrody im. Włodzimierza Zonna i Nagrody Młodych PTA /
Award ceremony: Włodzimierz Zonn Prize and Polish Astronomical Society Youth Prize
14:10 – 14:25 Wykład Laureata Nagrody im. Włodzimierza Zonna / Włodzimierz Zonn Prize Lecture
14:25 – 14:40 Wykład Laureata Nagrody im. Włodzimierza Zonna / Włodzimierz Zonn Prize Lecture
14:45 – 15:15 Wykład Laureata Nagrody Młodych PTA / Polish Astronomical Society Youth Prize Lecture
15:15 – 15:45 Przerwa kawowa / Coffee break

Wydarzenie online (w języku angielskim) / Online Event (In English)

15:45 – 18:00 Współpraca z otoczeniem gospodarczym (panel z uczestnictwem przedstawicieli sektora
kosmicznego) / Industry-science relation (panel with the participation of
the space sector representatives)

Moderator: Ewa Szuszkiewicz

15:45 – 16:00 Yannis Zouganelis: ESA Research Fellowship Programme
16:00 – 16:15 Nigel Mason, President of Europlanet Society and PI of the Europlanet 2024 RI project
16:15 – 16:30 Marek Banaszkiewicz, Space Research Center of Polish Academy of Sciences and Hertz Systems
16:30 – 18:00 Panel: Industry – science relation
Marek Banaszkiewicz, Space Research Center of Polish Academy of Sciences and Hertz Systems
Nigel Mason, President of Europlanet Society and PI of the Europlanet 2024 RI project
Piotr Orleański, Space Research Center of Polish Academy of Sciences
Yannis Zouganelis, ESA

Sesje Naukowe (wydarzenia wirtualne) / Scientific Sessions (online events)

Wtorek 14 września 2021 / Tuesday 14th September 2021

Galaktyki Spokojne i Aktywne. Materia Międzygalaktyczna / Normal and Active Galaxies. Intergalactic Medium

Chairperson: Agnieszka Pollo

9:00 – 9:40   Reinhard Genzel: A 40-year journey (invited talk)
9:40 – 10:10   Łukasz Stawarz: The High-Energy View of Evolving Galaxies and Their Nuclei (invited talk)
10:10 – 10:40 Katarzyna Małek: New directions in multi-wavelengths astrophysics: using radio data
to uncover properties of star-forming galaxies in young Universe (invited talk)
10:40 – 11:00 Przerwa kawowa / Coffee Break
11:00 – 11:15 Ambra Nanni, D. Burgarella, P. Theulé, B. Côté, H. Hirashita: The metal and dust build-up
in the Universe: constraints from Lyman-Break galaxies at the epoch of reionisation
11:15 – 11:30 Aleksandra Leśniewska and Michał Jerzy Michałowski: Dust production scenarios
in galaxies at z ~ 6 – 8.3
11:30 – 11:45 Francesco Pistis, Agnieszka Pollo, VIPERS team: The Fundamental Metallicity Relation
from SDSS (z~0) to VIPERS (z~0.7): selection or evolution?
11:45 – 12:00 Mahmoud Hamed, K. Małek: Dust attenuation in ALMA-detected Ultra Dusty Star- Forming
galaxies up to z = 4
12:00 – 12:15 Agata Różańska: The density of an accretion disk atmosphere
12:15 – 12:30 Tathagata Saha, Alex G. Markowitz, Johannes Buchner: Determination of AGN torus
morphology using X-ray spectra: A reliability study
12:30 – 12:45 Swayamtrupta Panda: The CaFe Project: Optical Fe II and Near-Infrared Ca II triplet emission
in active galaxies – simulated EWs, the co-dependence
12:45 – 13:00 Anna Wójtowicz, Ł. Stawarz, J. Machalski, L. Ostorero: How to Estimate
the Ambient Medium Density Around Distant Radio Sources from Their Observed Radio Spectra

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

Kosmologia i Struktura Wszechświata / Cosmology and Structure of the Universe

Chairperson: Anna Durkalec

14:00 – 14:30 Marek Biesiada: Precision cosmology in the era of large surveys (invited talk)
14:30 – 15:00 Maciej Bilicki: Cosmological imaging surveys – today and tomorrow (invited talk)
15:00 – 15:15 Wojciech Hellwing: Caught in the cosmic web: Environmental effect on halo and galaxy properties
15:15 – 15:30 Suhani Gupta, Wojciech Hellwing, Maciej Bilicki, Jorge Enrique García-Farieta:
Universality of Halo mass function in ΛCDM and modified gravity cosmologies
15:30 – 15:45 Szymon Nakoneczny, M. Bilicki, A. Pollo, et al.: Integrated Sachs-Wolfe effect (ISW)
with Low Frequency Array (LOFAR)
15:45 – 16:05 Przerwa kawowa / Coffee Break
16:05 – 16:20 Chandra Shekhar Saraf: Cross-correlation between Planck CMB lensing potential
and galaxy catalogues from HELP
16:20 – 16:35 Unnikrishnan Sureshkumar: Galaxy properties as tracers of galaxy clustering
16:35 – 16:50 Włodzimierz Godłowski, J. Popiela, M. Biernacka, K. Bajan, Z-H. Zhu, E. Panko, P. Pajowska :
A construction of luminosity function for sample 6168 galaxy clusters
16:50 – 17:05 Raj Prince, Krzysztof Hryniewicz, Swayamtrupta Panda, Bożena Czerny, Agnieszka Pollo:
Viewing angle observations and redshift evolution in quasar based cosmology
17:05 – 17:20 Jorge Garcia-Farieta, Wojciech Hellwing, Suhani Gupta, Maciej Bilicki:
Discerning clustering effects of Modified Gravity cosmologies with large-scale
redshift space distortions
17:20 – 18:00 Sesja plakatowa I /Poster session I (all sessions

Środa 15 września 2021 / Wednesday 15th September 2021

Słońce i Heliosfera / The Sun and its Heliosphere

Chairperson: Arkadiusz Berlicki

9:00 – 9:30 Tomasz Mrozek: The Sun in X-rays. Past, STIX, Future (invited talk)
9:30 – 9:45 Janusz Sylwester, B. Sylwester, K.J.H. Phillips and A. Kępa: Dokładne wyznaczenia absolutnych
obfitości wapnia w plazmie rozbłysków słonecznych
9:45 – 10:00 Anna Kępa, Barbara Sylwester, Marek Siarkowski, Janusz Sylwester:
Zastosowanie metody ewolucji różnicowej do analizy widm rentgenowskich Słońca
10:00 – 10:30 Paweł Swaczyna: The Local Interstellar Medium Probed by Neutral Atom Observations (invited talk)
10:30 – 10:45 Maciej Bzowski, M. Strumik, I. Kowalska-Leszczyńska, M.A. Kubiak, R. Wawrzaszek, P. Orleański:
GLObal solar Wind Structure (GLOWS) – investigating how solar wind varies with heliolatitude
10:45 – 11:05 Przerwa kawowa / Coffee Break
11:05 – 11:20 Maciej Bzowski, Marzena Kubiak: Warm Breeze from starboard bow in the heliosphere:
its discovery and interpretation
11:20 – 11:35 Czesław Porowski, M. Bzowski: A new 3D solar wind speed and density models
based on interplanetary scintillations
11:35 – 11:50 Paweł Rudawy: Potencjał diagnostyczny i przygotowanie do realizacji programu obserwacji
radiowych Słońca w pasmach 10.7 cm i 30 cm w OA UWr w Białkowie
11:50 – 12:05 Izabela Kowalska-Leszczyńska, Marzena A. Kubiak, Maciej Bzowski:
The solar Lyman-α line – why is it so important in heliospheric studies?
12:05 – 13:00 Sesja plakatowa II /Poster session II (all sessions)

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

14:00 – 15:00 Prezentacja posterów / Poster presentations
Programme of the poster presentations
15:00 –       Walne Zebranie / General Assembly

Czwartek 16 września 2021 / Thursday 16th September 2021

Gwiazdy, Gromady Gwiazdowe i Materia Międzygwiazdowa / Stars, Star Clusters and Interstellar Matter

Chairperson: Paweł Pietrukowicz

9:00 – 9:15 Janusz Ziółkowski: Obituary of Schönberg-Chandrasekhar limit
9:15 – 9:30 Przemysław Mikołajczyk, E. Niemczura, K. Kotysz, T. Różański:
Mercury-manganese stars in the observations of TESS satellite
9:30 – 10:00 Igor Soszyński: The phenomenon of long secondary period in red giants (invited talk)
10:00 – 10:15 Krzysztof Hełminiak: A. Moharana, T. Pawar, F. Marcadon, M. Ratajczak, M. Konacki:
TESS photometry of „creme de la creme” of Eclipsing Binaries
10:15 – 10:30 Agata Karska: Outer Galaxy as a laboratory to study star formation across environments
10:30 – 10:45 Dominika Itrich, L. Testi, G. Beccari, C. Manara, Th. Preibisch, A. McLeod, M. Petr-Gotzens :
The complex image of star formation in Trumpler 14 with MUSE
10:45 – 11:05 Przerwa kawowa / Coffee Break

Chairperson: Tomasz Kamiński

11:05 – 11:20 Amadeusz Miszuda, P. A. Kołaczek-Szymański, Wojciech Szewczuk, Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz :
Evolutionary and seismic modeling of the delta Sct pulsator in a binary system AB Cas
11:20 – 11:35 Bogumil Pilecki: Revealing a Numerous Population of Double-lined Binary Cepheids
11:35 – 11:50 Dorota Skowron and OGLE: Reddening Maps of the Large and Small Magellanic Cloud
based on OGLE-IV Red Clump Stars
11:50 – 12:20 Gerald Handler: Tidally tilted pulsators (invited talk)

12:20 – 13:00 Sesja plakatowa III /Poster session III (all sessions)

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

Obiekty Zwarte / Compact Objects

Chairperson: Michał Michałowski

14:00 – 14:30 Chris Belczyński: Astrophysics with LIGO/Virgo Gravitational-wave Detections (invited talk)
14:30 – 15:00 Agnieszka Janiuk: Many faces of black hole accretion in gamma ray bursts (invited talk)
15:00 – 15:15 Małgorzata Curyło, Tomasz Bulik: Predictions for LISA and PTA based on SHARK galaxy simulations
15:15 – 15:30 Katarzyna Kruszyńska, Ł. Wyrzykowski, P. Zieliński, I. Gezer, K. Rybicki, N. Ihanec:
Highlights of photometric microlensing with Gaia Science Alerts
15:30 – 15:45 Ankan Sur: Magnetic field evolution in neutron stars from MHD simulations
15:45 – 16:15 Przerwa kawowa / Coffee Break
16:05 – 16:20 Maciek Wielgus: Event Horizon Telescope
16:20 – 16:35 Fatemeh Nouri: Numerical study of accretion of the magnetized neutrino-cooled torus
on a rotating black hole
16:35 – 16:50 Eleonora Veronica Lai, The effects of stellar wind on HMXBs spectral-timing properties:
the case of Cygnus X-1 in its hard state
16:50 – 17:05 Aleksandra Olejak, Krzysztof Belczynski, Natalia Ivanova:
Impact of common envelope development criteria on the formation of LIGO/Virgo sources
17:05 – 17:20 Paweł Zieliński, Ł. Wyrzykowski, P. Mikołajczyk, M. Jabłońska, K. A. Rybicki, M. Kałuszyński:
Black Hole TOM – new automatic tool for time-domain astronomy
17:20 – 18:00 Barry C. Barish: Understanding our Universe with Gravitational Waves (invited talk)

 

Piątek 17 września 2021 / Friday 17th September 2021

Układy Planetarne i Życie / Planetary Systems and Life

Chairperson: Ewa Szuszkiewicz

9:00 – 9:30 Joanna Drążkowska: Formation of the Solar System (invited talk)
9:30 – 10:00 Włodek Kofman: The interior of 67P/C-G comet as seen by CONSERT bistatic radar
on ROSETTA mission (invited talk)
10:00 – 10:10 Karolina Dziadura, Dagmara Oszkiewicz, Przemysław Bartczak:
Asteroid astrometry with Gaia: searching for new Yarkovsky objects
10:10 – 10:30 Przerwa kawowa / Coffee Break
10:30 – 11:10 Didier Queloz: The Exoplanet revolution(invited talk) 
11:10 – 11:25 Zijia Cui, John Papaloizou, Ewa Szuszkiewicz: On the importance of wave planet interactions
for the migration of two super-Earths embedded in a protoplanetary disk
11:25 – 11:40 Radosław Poleski: Wide-orbit exoplanet occurrence rate

Historia Astronomii, Edukacja, Popularyzacja / History of Astronomy, Teaching, Outreach

Chairperson: Sebastian Soberski

11:40 – 11:55 Andrzej Armiński, Ryszard Siwiec: Astronomia amatorska w Szczecinie:
popularyzacja, edukacja i badania
11:55 – 12:10 Michał Żołnowski, Marcin Gędek, Rafał Reszelewski, Mikołaj Pieniowski:
Możliwości obserwacyjne prywatnej sieci teleskopów optycznych 6RODAS
12:10 – 12:25 Jacek Szubiakowski: A novel gaze on the Nicolaus Copernicus’ Commentariolus
12:25 – 12:40 Janusz Nicewicz: Nowe oblicze MOA
12:40 – 12:55 Krzysztof Czart: Wizyty astronomów w szkołach – podsumowanie i dalsze plany
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

14:00 – 15:00 Podsumowanie Zjazdu, ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszy plakat, zakończenie Zjazdu /
Summary, Poster Competition Award, closure


 

LISTA PLAKATÓW zweryfikowanych przez SOC
(POSTERS approved by the SOC)

1.
Autorzy: Andrzej Armiński
Tytuł: Polskie obserwatorium Marina Sky w Hiszpanii
2.
Autorzy: Kamil Bicz
Tytuł: Modeling starspots on low mass star V374 Peg observed by TESS
3.
Autorzy: Marcin Bielewicz
Tytuł: Muon astrophysics with the MCORD detector
4.
Autorzy: Paweł Bielewicz
Tytuł: Studies of statistical properties of the Planck cosmic microwave background maps
5.
Autorzy: Nikola Bukowiecka
Tytuł: Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne
6.
Autorzy: Filip Cieciuch
Tytuł: Star-disk magnetospheric interaction with non-dipolar stellar field
7.
Autorzy: Małgorzata Curyło
Tytuł: Wideband timing of Parkes Pulsar Timing Array UWL data
8.
Autorzy: Krzysztof Czart
Tytuł: Urania TV czyli portal Uranii na YouTube
9.
Autorzy: Bartosz Dąbrowski
Tytuł: Multi-instrumental observations of type III solar radio event registered by LOFAR on 22 August 2017
10.
Autorzy: Paweł Drozda
Tytuł: Angular clustering in standard and modified gravity
11.
Autorzy: Miguel Figueira
Tytuł: The VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey Calibration of SFR Indicators at z ~ 0.7
12.
Autorzy: Vincent Hocdé
Tytuł: Mid-infrared circumstellar emission of the long-period Cepheid l Carinae resolved with VLTI/MATISSE
13.
Autorzy: Patryk Iwanek
Tytuł: The most accurate mid-infrared Period-Luminosity Relations for Miras
14.
Autorzy: Patryk Iwanek
Tytuł: 12 660 spotted stars towards the OGLE Galactic bulge fields
15.
Autorzy: Bestin James
Tytuł: Variablity properties of jets from accreting black holes using GRMHD simulations
16.
Autorzy: Piotr Kołaczek-Szymański
Tytuł: Zmiany amplitud oraz częstotliwości oscylacji wzbudzanych pływowo
17.
Autorzy: Maciej Koprowski
Tytuł: ALMA survey of molecular outflows in the Canis Major star forming region
18.
Autorzy: Krzysztof Kowalczyk
Tytuł: Prosto z nieba, czyli popularyzacja odkryć polskich astronomów w Planetarium Centrum Nauki Kopernik
19.
Autorzy: Elżbieta Kuligowska
Tytuł: Astrolabium – konkurs astronomiczny
20.
Autorzy: Aleksandra Leśniewska
Tytuł: The interstellar medium in the environment of the supernova-less long-duration GRB 111005A
21.
Autorzy: Krzysztof Lisiecki
Tytuł: Red nuggets – hunting for untouched survivors from the early Universe
22.
Autorzy: Arpita Misra
Tytuł: Low Frequency Observations Of Peculiar Radio Galaxies
23.
Autorzy: Muhammad Zain Mobeen
Tytuł: Mid-IR Environment of the Stellar Merger Remnant V838 Mon
24.
Autorzy: Aynush Moharana
Tytuł: Evolution and dynamics of stars in Tight Triple Systems
25.
Autorzy: Mohammad-Hassan Naddaf
Tytuł: Dynamical Picture of Broad Line Region in FRADO Model
26.
Autorzy: Ambra Nanni
Tytuł: Estimating the gas and dust enrichment from carbon-rich stars in the Magellanic Clouds
27.
Autorzy: Aditya Narendra
Tytuł: Predicting the redshift of Gamma-Ray loud AGNs using machine learning
28.
Autorzy: Le Ngan
Tytuł: SOFIA/FIFI-LS Spectroscopy of Gy 3-7 cluster in the outer Galaxy
29.
Autorzy: José Ortuño-Macías
Tytuł: Kinetic simulations of instabilities in cylindrical magnetized jets
30.
Autorzy: Swayamtrupta Panda
Tytuł: A novel black hole mass scaling relation based on coronal gas and its connection with the accretion disc
31.
Autorzy: Tilaksingh Pawar
Tytuł: AI Hydrae: Revisiting our pulsator friend
32.
Autorzy: William J. Pearson
Tytuł: Understanding real galaxy mergers through simulations and deep learning
33.
Autorzy: Małgorzata Pietras
Tytuł: Analysis of stellar flares observed with TESS
34.
Autorzy: Natalia Posiłek
Tytuł: Spectroscopic observations of chemically peculiar Am candidates observed by TESS satellite
35.
Autorzy: Raj Prince
Tytuł: Broadband study of BL Lac during flare of 2020: Spectral evolution and emergence of HBL component
36.
Autorzy: Michał Przerwa
Tytuł: Analyzing time-dependent neutrino accretion disc in Gamma-Ray Bursts
37.
Autorzy: Mateusz Rałowski
Tytuł: Covering factor in AGNs: evolution or selection
38.
Autorzy: Rajeev Singh Rathour
Tytuł: Candidate for period-doubling effect in Blazkho modulated RRc candidate from OGLE-IV survey
39.
Autorzy: Rajeev Singh Rathour
Tytuł: Search for non-radial mode and modulation phenomenon in galactic cepheids from OGLE-IV survey
40.
Autorzy: Gabriele Riccio
Tytuł: How reliable are galaxies physical parameters estimation for LSST main sequence sample?
41.
Autorzy: Dorota Rosińska
Tytuł: Black holes binaries from globular clusters – the impact of a central IMBH
42.
Autorzy: Tomasz Różański
Tytuł: Doppler imaging and deep neural networks
43.
Autorzy: Mradumay Sadh
Tytuł: Extended-body corrections to the inverse-square law for spherically symmetric sources
44.
Autorzy: Sagar Sethi
Tytuł: Multiwavelength radio analysis of 2 Mpc – size radio galaxies
45.
Autorzy: Ewa Skorek
Tytuł: Revealing the cosmic evolution of quasars using metallicity indicators
46.
Autorzy: Agnieszka Słowikowska
Tytuł: NEOPol: Polish polarimeter for NEOs – first light and first results
47.
Autorzy: Sebastian Soberski
Tytuł: Astronomia Online
48.
Autorzy: Grzegorz Stachowski
Tytuł: TIDAK: the updated Suhora database of O-C diagrams and elements of eclipsing binary stars
49.
Autorzy: Barbara Sylwester
Tytuł: O obfitości wapnia podczas faz zaniku rozbłysków słonecznych
50.
Autorzy: Żaneta Szaforz
Tytuł: Quasi-periodic pulsations visible in the STIX light curves
51.
Autorzy: Marzena Śniegowska
Tytuł: The usefulness of spectropolarimetry for NLSy1
52.
Autorzy: Jakub Tokarek
Tytuł: Poszukiwanie układów hierarchicznych w katalogu Gaia EDR3
53.
Autorzy: Ireneusz Wlodarczyk
Tytuł: Non-gravitational parameters of comet 2I/Borisov
54.
Autorzy: Ireneusz Wlodarczyk
Tytuł: The dangerous asteroid (29075) 1950 DA
55.
Autorzy: Ireneusz Wloarczyk
Tytuł: The close encouters with the asteroid (1) Ceres
56.
Autorzy: Ireneusz Wlodarczyk
Tytuł: The asteroid 2021 PH27 with the highest solar system precession rate
57.
Autorzy: Marcin Wrona
Tytuł: One thousand heartbeat stars in the OGLE collection of variable stars
58.
Autorzy: Łukasz Wyrzykowski
Tytuł: Black Hole hunt in microlensing events from Gaia Alerts and DR3
59.
Autorzy: Łukasz Wyrzykowski
Tytuł: OPTICON-RadioNET Pilot (ORP) and coordination of the european time-domain astronomy
60.
Autorzy: Oliwia Ziółkowska
Tytuł: Estimating mass-loss rate in low-mass, evolved eclipsing binaries