Program Zjazdu

Sesje / Sessions

I. Słońce i heliosfera / The Sun and its heliosphere

II. Układy planetarne i życie / Planetary systems and life

III. Gwiazdy, Gromady Gwiazdowe i Materia Międzygwiazdowa / Stars, Star Clusters and Interstellar Matter

IV. Obiekty zwarte / Compact objects

V. Galaktyki Spokojne i Aktywne. Materia Międzygalaktyczna / Normal and Active Galaxies and Intergalactic Matter.

VI. Kosmologia i struktura Wszechświata / Structure of the Universe

VII. Historia astronomii, edukacja, popularyzacja / History of Astronomy, teaching, outreach

Program / Programme:

Poniedziałek 13 września 2021 / Monday 13th September 2021

Otwarcie Zjazdu / Opening: 10:00 – 11:30

10:00 – 10:15 Powitanie gości / Welcome address
10:15 – 10:45 Prezentacja Pomorza Zachodniego / Introduction to West Pomerania
10:45 – 11:00 Przemówienia zaproszonych gości / Invited guest addresses
(współpraca z EAS, EUROPLANET Society, EANA, SAIT, RAS, GAS, ESO, ESA)
11:00 – 11:30 Wykład Inauguracyjny: Krzysztof Góski

Wręczenie nagród I / Award ceremony I: 11:30 – 13:00

11:30 – 11:45 Wręczenie Medalu Bohdana Paczyńskiego / Bohdan Paczyński Medal ceremony
11:45 – 12:00 Laudacja / Laudacja
12:00 – 13:00 Wykład Laureata Medalu Bohdana Paczyńskiego / Bohdan Paczyński Medal Lecture
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

Wręczenie nagród II / Award ceremony II: 14:00 – 15:15

14:00 – 14:15 Wręczenie Nagrody im. Włodzimierza Zonna i Nagrody Młodych PTA /
Award ceremony: Włodzimierz Zonn Prize and Polish Astronomical Society Youth Prize
14:15 – 14:45 Wykład Laureata Nagrody im. Włodzimierza Zonna / Włodzimierz Zonn Prize Lecture
14:45 – 15:15 Wykład Laureata Nagrody Młodych PTA / Polish Astronomical Society Youth Prize Lecture
15:15 – 15:45 Przerwa kawowa / Coffee break
15:45 – 18:00 Współpraca z otoczeniem gospodarczym (panel z uczestnictwem przedstawicieli sektora kosmicznego) / Industry-science relation (panel with the partecipation of the space sector representatives)

Wtorek 14 września 2021 / Tuesday 14th September 2021

9:00 – 9:40 „A 40-year journey” – prof.Reinhard Genzel (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics)

9:40 – 10:45 Sesja / Session
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa / Coffee Break
11:15 – 13:00 Sesja / Session

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

14:00 – 15:45 Sesja / Session
15:45 – 16:15 Przerwa kawowa / Coffee Break
16:15 – 18:00 Sesja / Session

Środa 15 września 2021 / Wensday 15th September 2021

9:00 – 10:45 Sesja / Session
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa / Coffee Break
11:15 – 13:00 Sesja / Session

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

14:00 – 15:00 Prezentacja posterów / Poster presentations
15:00 – Walne Zebranie / General Assembly

Czwartek 16 września 2021 / Thursday 16th September 2021

9:00 – 10:45 Sesja / Session
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa / Coffee Break
11:15 – 13:00 Sesja / Session

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

14:00 – 15:45 Sesja plakatowa / Poster Session
15:45 – 16:15 Przerwa kawowa / Coffee Break

Obiekty zwarte / Compact objects

16:15 – 17:20 Sesja / Session
17:20 – 18:00 „Understanding our Universe with Gravitational Waves” – prof. Barry C. Barish (Caltech and UC Riverside)

Piątek 17 września 2021 / Friday 17th September 2021

Układy planetarne i życie / Planetary systems and life

9:00 – Sesja / Session
10:30 – 11:10 The Exoplanet revolution -prof. Didier Queloz (Cavendish Laboratory, University of Cambridge)

11:15 – 13:00 Sesja / Session
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch

14:00 – 15:45 Sesja plakatowa / Poster Session
15:45 – 16:15 Przerwa kawowa / Coffee Break
16:15 – 18:00 Sesja / Session

18:00 – 18:30 Podsumowanie Zjazdu, ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszy plakat, zakończenie Zjazdu / Summary, Poster Competition Award, closure