Polskie Towarzystwo Astronomiczne

 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym zawodowych astronomów. Powstało w 1923 roku, a obecnie liczy około 250 członków.

Statutowym celem Towarzystwa jest wspieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki oraz popularyzacja astronomii w społeczeństwie. Dla osiągnięcia tych celów Towarzystwo organizuje konkursy, zebrania naukowe i konferencje (w tym regularnie co dwa lata Zjazd PTA), prowadzi działalność wydawniczą, utrzymuje kontakty z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, a także wydaje opinie o stanie i potrzebach polskiej astronomii.

PTA jest wydawcą czasopisma „Urania – Postępy Astronomii”, które jest nowoczesnym dwumiesięcznikiem popularnonaukowym. Ten elegancki magazyn poświęcony badaniom Kosmosu należy jednocześnie do najstarszych polskich czasopism (w roku 2019  obchodził 100-lecie istnienia).

Stowarzyszenie przyznaje trzy nagrody:
* Medal Bohdana Paczyńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki,
* Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie
*  Nagrodę Młodych za wybitny indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii
(dotyczy naukowców w wieku do 35 lat).

Adresy stron internetowych prowadzonych przez PTA:
* Witryna główna PTA – http://www.pta.edu.pl
* Urania – Postępy Astronomii – http://www.urania.edu.pl
* Sklep internetowy PTA/Uranii – http://sklep.pta.edu.pl