Informacje o XLI Zjeździe PTA


XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbędzie się w Toruniu w dniach od 11 do 15 września 2023 r.

Zjazd ten ma szczególny charakter, ponieważ to właśnie w tym mieście 100 lat wcześniej, w dniu 19 lutego 1923 r., Polskie Towarzystwo Astronomiczne zostało utworzone.

Ponadto w 2023 obchodzimy Rok Mikołaja Kopernika w związku z 550. rocznicą urodzin słynnego astronoma.


Zjazdy PTA odbywają się co dwa lata w różnych miastach Polski i są dużymi konferencjami naukowymi stanowiącymi przegląd aktualnych badań prowadzonych przez polskich astronomów zarówno w kraju jak i w placówkach oraz projektach zagranicznych. Zjazdom towarzyszą liczne wydarzenia popularyzujące astronomię wśród mieszkańców.