Program XLI Zjazdu PTA


10:00

12:00

Otwarcie Zjazdu (transmisja)

10:00

10:15

Powitanie gości

10:15

11:00

Przemówienia zaproszonych gości

11:00

11:15

Krótka przerwa

11:15

12:00

Wykład Inauguracyjny: Kazimierz Stępień (OA UW): 100 lat Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (pdf)

12:00

13:00

Wręczenie nagród I

12:00

12:15

Wręczenie Medalu Bohdana Paczyńskiego

12:15

12:30

Laudacja

12:30

13:00

Wykład Laureata Medalu Bohdana Paczyńskiego (pdf)

13:00

14:30

Przerwa obiadowa

14:30

15:45

Wręczenie nagród II

14:30

14:45

Wręczenie Nagrody im. Włodzimierza Zonna i Nagrody Młodych PTA

14:45

15:15

Wykład Laureata Nagrody im. Włodzimierza Zonna

15:15

15:45

Wykład Laureata Nagrody Młodych PTA (pdf)

15:45

16:00

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

16:00

18:00

Sesja I: Historyczna

16:00

16:30

16:30

17:00

Marek J. Sarna (CAMK PAN) – Astronomia w Polsce: drugie 50 lat: 1973-2023 (pdf)

17:00

17:20

Andrzej Pigulski (IA UWr) – Polskie Obserwatoria w ostatnim stuleciu (pdf)

17:20

17:40

Michał Tomczak (IA UWr)
Edukacja astronomiczna (pdf)

18:15

19:15

Spotkanie z przedstawicielami SKAO

agenda

Wtorek 12.09.2023

9:00

11:00

Sesja II: Słońce i heliosfera

9:00

9:30

Janusz Sylwester (CBK PAN) – Badania plazmy koronalnej w Zakładzie Fizyki Słońca CBK: Od kamery pin-hole na Verical-1 (1970) do teleskopu STIX na Solar Orbiter (2020) (pdf)

9:30

10:00

10:00

10:15

Dorota Przepiórka (CBK PAN) – The Low-Frequency Array (LOFAR) interferometer: a unique tool for Solar-Earth interaction studies. Possibilities and perspectives (pdf)

10:45

11:00

Petr Heinzel (Center of Exelence UWr) – Large eruptive prominences observed by Metis onboard Solar Orbiter (pdf)

11:00

16:00

Sesja III: Układy planetarne i małe ciała

11:00

11:30

11:45

12:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

12:15

12:45

Przemysław Mróz (OA UW)
Free-floating planets and other beasts (pdf)

12:45

13:15

13:15

13:30

13:45

14:00

Hanna Rothkaehl (CBK PAN) – Juice-ESA mission, challenge for Jupiter system exploration (pdf)

14:00

15:00

Przerwa obiadowa

15:15

15:30

Andrzej Maciejewski (IA UZ)
Niecałkowalność zagadnienia n ciał (pdf)

16:00

23:30

Uroczyste otwarcie części toruńskiej Światowego Kongresu Kopernikańskiego (CKK Jordanki, transmisja)

16:00

18:00

Sesja Plenarna – Wykład inaugurujący toruńską część ŚKK: ks. prof. Michał Heller „Copernicus as a Relativist” oraz prof. Andrzej Udalski „Polish Astronomy in Recent Decades”

18:00

19:30

Uroczysty koncert Ars Cantus, kierownictwo artystyczne Tomasz Dobrzański – koncert muzyki dawnej

Środa 13.09.2023

9:00

11:00

Sesja IV: Obiekty zwarte i astronomia wielozakresowa

9:30

9:45

9:45

10:00

10:15

10:30

11:00

13:30

Sesja V: Astrofizyka wysokich energii

11:30

11:45

11:45

12:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

12:15

12:45

Bronisław Rudak (CAMK PAN) – The Universe in Very High Energy Gamma Rays (pdf)

12:45

13:00

13:00

13:15

13:15

13:30

11:00

14:00

Sesja IX: Popularyzacja nauki i edukacja

(Sesja równoległa organizowana przez K. Czarta i S. Soberskiego)

11:00

11:30

Stefan Janta – Odnowione Planetarium Śląskie (pdf)

11:30

11:45

11:45

12:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

Monika Maślaniec
Astronomia dla najmłodszych (pdf)

13:45

14:00

Krzysztof Kowalczyk
Śladami Kopernika (pdf)

13:30

16:00

Sesja VI: Gwiazdy, układy gwiazd oraz materia międzygwiazdowa

13:30

14:00

14:00

15:30

Przerwa obiadowa

15:30

15:45

15:45

16:00

Krzysztof Hełminiak (CAMK PAN Toruń)
12 years of ”CREME de la creme” of eclipsing binaries (pdf)

16:00

18:30

Walne Zebranie członków PTA

zaproszenie

19:00

24:00

Zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach połączone z grillem

Czwartek 14.09.2023

9:00

12:00

Sesja VI: Gwiazdy, układy gwiazd oraz materia międzygwiazdowa

9:00

9:30

Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz (IA UWr) – Seismic probing of stellar interiors: past achievements and future goals (pdf)

9:45

9:58

9:58

10:11

Tomasz Kamiński (CAMK PAN Toruń)
Observing stellar mergers (pdf)

10:11

10:24

Ayush Moharana (CAMK PAN)
Evolution of Compact Hierarchical Triples (pdf)

10:24

10:37

Piotr Kołaczek-Szymański (IA UWr)
Why is the loudest stellar heartbeat so loud? (pdf)

10:50

11:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

11:15

11:28

11:28

11:41

12:00

13:00

Prezentacja posterów

13:00

14:00

Przerwa obiadowa

14:00

17:36

Sesja VII: Kosmologia i ewolucja galaktyk

14:00

14:30

14:30

14:45

Dariusz Graczyk (CAMK PAN)
The Hubble tension (pdf)

15:30

15:45

15:45

16:00

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

16:00

16:12

16:48

17:00

17:00

17:12

17:24

17:36

Mateusz Bronikowski (University of Nova Gorica Center for Astrophysics and Cosmology)
Strongly-lensed supernovae in upcoming surveys (pdf)

18:00

20:00

Recital fortepianowy Mateusza Krzyżowskiego — laureata XII Międzynarodowego Konkursu I.J. Paderewskiego (Aula UMK)

Piątek 15.09.2023

9:00

13:15

Sesja VIII: Programy instrumentalne

9:00

9:30

9:30

10:00

Grzegorz Pietrzyński (CAMK PAN) – Polskie Obserwatorium Astronomiczne w Chile (pdf)

10:00

10:30

Krzysztof Katarzyński (IA UMK) – Polish contribution to the research of the Universe at radio wave (pdf)

10:45

11:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

11:15

11:30

Adam Dobrzycki (ESO) – ESO Archive (pdf)

11:30

11:45

Danuta Dobrzycka (ESO) – ESO Science Data Products (pdf)

12:00

12:15

Andrzej Niedzielski (IA UMK)
Spektrograf ANDES (pdf)

12:30

12:45

Maciej Bilicki (CFT PAN) – Vera Rubin Observatory – LSST – present status (pdf)

12:45

13:00

Andrzej Krankowski (UW-M) – POlish Low Frequency Array – POLFAR. Rozwój systemu: LOFAR2.0 oraz praca w ramach LOFAR-ERIC

13:15

14:30

Przerwa obiadowa

14:30

15:30

Podsumowanie Zjazdu, ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszy plakat, zakończenie Zjazdu

16:00

23:00

Uroczyste Zakończenie ŚKK (CKK Jordanki, transmisja)

16:00

18:00

Wykład zamykający Światowy Kongres Kopernikański: prof. Ewine van Dishoeck „From Nicolaus Copernicus to James Webb: New World Views”

18:00

19:30

Uroczysty koncert: Anna Maria Jopek & Kroke