Ramowy program XLI Zjazdu PTA


Poniedziałek 11.09.2023

10:00

10:15

Otwarcie Zjazdu i powitanie gości

10:15

11:00

Przemówienia zaproszonych gości

11:00

11:30

Wykład Inauguracyjny:
Kazimierz Stępień -100 lat PTA

11:30

11:45

Wręczenie Medalu Bohdana Paczyńskiego

11:45

12:00

Laudacja

12:00

13:00

Wykład Laureata Medalu B. Paczyńskiego

13:00

15:00

Przerwa obiadowa

15:00

15:15

Wręczenie Nagrody im. Włodzimierza Zonna i Nagrody Młodych PTA

15:15

15:45

Wykład Laureata Nagrody im. W. Zonna

15:45

16:15

Wykład Laureata Nagrody Młodych PTA

16:15

16:45

Przerwa kawowa

16:45

18:00

Sesja historyczna:
Jerzy M. Kreiner – Pierwsze 50 lat: 1923-1973;
Marek J. Sarna – Drugie 50 lat: 1973-2023;
Andrzej Pigulski – Obserwatoria

Wtorek 12.09.2023

10:00

11:45

Sesja wykładowa

11:45

12:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

12:15

14:00

Sesja wykładowa

14:00

15:30

Przerwa obiadowa

16:00

23:30

Uroczyste otwarcie części toruńskiej Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Środa 13.09.2023

10:00

11:45

Sesja wykładowa

11:45

12:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

12:15

14:00

Sesja wykładowa

14:00

15:30

Przerwa obiadowa

15:30

17:00

Sesja wykładowa

17:00

17:30

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

17:30

19:00

Sesja wykładowa

Czwartek 14.09.2023

09:00

10:45

Sesja wykładowa

10:45

11:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

11:15

13:00

Sesja wykładowa

13:00

14:30

Przerwa obiadowa

14:30

17:30

Walne Zebranie PTA

18:00

20:00

Recital fortepianowy

Piątek 15.09.2023

09:00

10:45

Sesja wykładowa

10:45

11:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

11:15

13:00

Sesja wykładowa

13:00

14:30

Przerwa obiadowa

14:30

15:30

Podsumowanie Zjazdu, rozdanie nagród za najlepszy plakat

16:30

23:00

Uroczyste Zakończenie ŚKK