Rok Kopernika 2023


550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

Rok 2023 jest rokiem szczególnym, zwłaszcza dla polskich astronomów. To właśnie w tym roku obchodzimy Rok Mikołaja Kopernika ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 16 listopada 2022 r. (M.P. 2022 poz. 1120). Jak podkreślono, Mikołaj Kopernik jest zaliczany do najwybitniejszych uczonych w historii świata, a jego nazwisko jest nierozerwalnie związane z jego Ojczyzną – Polską. W roku 2023, obchodzimy zarówno 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, jak i 480. rocznicę śmierci wielkiego astronoma oraz wydania Jego dzieła: De revolutionibus orbium coelestium.

100 lat PTA

Dokładnie 100 lat temu, w dniu 19 lutego 1923 roku w Toruniu powstało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), które zostało powołane na Zjeździe Astronomów Polskich. PTA jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów. Obecnie liczy około 270 członków, a swoją działalność prowadzi na dwóch polach. Jako towarzystwo naukowe wspiera prowadzenie badań naukowych w zakresie astronomii i nauk pokrewnych. Drugim polem jest popularyzacja i edukacja astronomii w społeczeństwie.

Główne uroczystości z okazji 100-lecia PTA odbędą się właśnie w Roku Kopernika, w dniach 11-15 września 2023 r. w Toruniu, podczas XLI Zjazdu PTA, największej polskiej konferencji naukowej o astronomii i badaniach kosmosu.

Kongres Kopernikański

XLI Zjazd PTA odbędzię się w czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego (ŚKK), którego tzw. część toruńska przypada pomiędzy 12 a 15 września. Więcej informacji o ŚKK na stronie: copernicus2023.pl

Portal kopernikański

Doskonałym kompendium wiedzy o Mikołaju Koperniku, Jego odkryciu i rewolucji jakiej dokonał jest portal Nicolaus Copernicus Thorunensis copernicus.torun.pl

Zapraszamy do wspólnego świętowania Roku Kopernika 2023 i naszego jubileuszu setnych urodzin!