Polska podpisała umowę o wstąpieniu do Europejskiego Obserwatorium Południowego
28 października 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz Dyrektor Generalny ESO prof. Tim de Zeeuw podpisali umowę o przystąpieniu naszego kraju do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO)

Najbliższy Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
odbędzie się w Poznaniu w dniach 7-10 września 2015 r.
 

Przejdź do strony ze wstępnymi informacjami


Aktualności PTA


Odnaleziono legendarne numery "Uranii" z 1920 roku

Wydawane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne pismo „Urania – Postępy Astronomii” jest jednym z najstarszych na świecie czasopism popularnonaukowych o astronomii i badaniach kosmosu (a być może nawet najstarszym spośród obecnie się ukazujących). Pierwszy oficjalny numer ukazał się w 1922 roku, ale uzyskano potwierdzenie, że czasopismo ma jeszcze starsze korzenie – udało się odnaleźć dwa numery z 1920 roku.

Więcej informacji

Nagrody PTA - terminy zgłoszeń

Polskie Towarzystwo Astronomiczne przyznaje trzy prestiżowe nagrody: Medal Bohdana Paczyńskiego, Nagrodę i Medal im. Włodzimierza Zonna "Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie" oraz Nagrodę Młodych. Podajemy terminy zgłoszeń we wszystkich trzech konkursach i zachęcamy do zgłaszania kandydatów.

Więcej informacji

Urania z lat 60. i 70. za darmo w internecie

W portalu Uranii zamieściliśmy kolejną partię zeskanowanych archiwalnych roczników czasopisma. Są to numery z lat 1960-1979, w trakcie których w astronomii i badaniach kosmosu działo się wiele ciekawego. Zachęcamy do lektury!

Więcej informacji

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów. Jest stowarzyszeniem naukowym, ale działa także w zakresie popularyzacji astronomii. Organizuje konferencje, konkursy, przyznaje stypendia, wydaje książki oraz czasopismo popularnonaukowe "Urania - Postępy Astronomii" - jeden z najstarszych tego typu tytułów na świecie.