Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych odbędzie w Poznaniu
w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) w Kampusie Morasko, Wydział Fizyki, Audytorium A. Piekary

Współorganizatorami spotkania są:
- Polskie Towarzystwo Astronomiczne
- Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Zapraszamy do udziału wszystkie polskie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby, miłośników astronomii i astronautyki, a także grupy nieformalne zajmujące się astronomią, astronautyką i popularyzacją tych dziedzin.


Staramy się o dofinansowanie kosztów udziału dla przedstawicieli mniejszych stowarzyszeń i klubów, ale Ministerstwo nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie naszego wniosku grantowego.


Na ilustracji powyżej: Należące do ESO obserwatorium astronomiczne La Silla oraz satelita BRITE-PL (wykorzystano materiały ESO oraz BRITE).