Medal Bohdana Paczyńskiego

Bohdan Paczyński, polski astronom, urodzony 8 lutego 1940 w Wilnie, zmarły 19 kwietnia 2007 w Princeton, był uczonym, który wytyczał nowe szlaki w światowej nauce. Lista jego przełomowych osiągnięć i idei jest długa i obejmuje tak różne dziedziny astronomii jak ewolucję gwiazd podwójnych, teorie akrecji na czarne dziury, mikrosoczewkowanie grawitacyjne i błyski gamma.

W 2011 roku, dla uczczenia Jego pamięci, Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego ustanowiło szczególną nagrodę - Medal Bohdana Paczyńskiego „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki”. Medal przyznawany jest co dwa lata przez Kapitułę, wręczany podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, a laureat wygłasza Wykład Bohdana Paczyńskiego.

W tym roku Medal zostanie wręczony po raz pierwszy. Aby godnie uczcić Pamięć i dorobek Paczyńskiego, Kapituła jako laureata Medalu wskazała profesora Martina Reesa - uczonego o niezwykłym dorobku naukowym i autorytecie.

Martin Rees jest członkiem Royal Society, w latach 2005-2010 sprawował funkcję prezesa tej akademii nauk. Od 1995 roku piastuje stanowisko Królewskiego Astronoma w Anglii. Od 2004 do końca czerwca bieżącego roku pełnił funkcję Master of Trinity College w Cambridge. 6 września 2005 otrzymał tytuł barona (Baron Rees of Ludlow). Od 2007 jest jednym z zaledwie 24 osób odznaczonych Order of Merit. Jest laureatem wielu nagród, w tym: Nagrodę Balzana, Nagrodę Crafoorda i Medal Izaaka Newtona. Tak jak Bohdan Paczyński, otrzymał on: Nagrode Heinemanna, Złoty Medal Royal Astronomical Society, Medal Bruce'a, Nagrodę Bruno Rossiego i Henry Norris Russell Lecturship.

Martin Rees wniósł istotny, a często decydujący, wkład do prawie wszystkich dziedzin astronomii, takich jak zagadnienia aktywnych galaktyk, kosmologia czy błyski gamma, często wymieniając myśli i pomysły z Bohdanem Paczyńskim.

W sobotę, 14 września, w godz. 10:30 – 13:00 odbędzie się specjalna sesja naukowa w ramach XXXVI Zjazdu PTA, poświęcona tym dwóm wielkim postaciom: Paczyńskiemu i Reesowi, w ramach której nastąpi uroczyste wręczenie Medalu, a profesor Rees wygłosi wykład.

Regulamin Medalu Paczyńskiego