Komitety organizacyjne


Komitet Honorowy XLI Zjazdu PTA

Wojciech Dziembowski
Cecylia Iwaniszewska
Jerzy M. Kreiner
Jan Mietelski
Robert O’Dell
Sławomir Ruciński
Józef I. Smak
Kazimierz Stępień
Krzysztof Ziołkowski

Naukowy komitet organizacyjny (SOC)

Michał Drahus (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Agnieszka Janiuk (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
Agnieszka Kryszczyńska (Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM)
Katarzyna Małek (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Michał Michałowski (Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM)
Radosław Poleski (Obserwatorium Astronomiczne UW)
Hanna Rothkaehl (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
Marek Sarna (Co-Chair, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN)
Agnieszka Słowikowska (Co-Chair, The Joint Institute for VLBI ERIC, Instytut Astronomii UMK)
Michał Tomczak (Instytut Astronomiczny UWr)

Lokalny komitet organizacyjny (LOC)

Karolina Bąkowska (Instytut Astronomii UMK)
Krzysztof Czart (Polskie Towarzystwo Astronomiczne)
Marcin Gawroński (Instytut Astronomii UMK)
Agnieszka Górska-Pukownik (Polskie Towarzystwo Astronomiczne)
Krzysztof Hełminiak (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN)
Tomasz Kamiński (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN)
Maciej Koprowski (Instytut Astronomii UMK)
Magdalena Maszewska (Polskie Towarzystwo Astronomiczne)
Maciej Mikołajewski (Polskie Towarzystwo Astronomiczne)
Agnieszka Słowikowska (Co-Chair, The Joint Institute for VLBI ERIC ,Instytut Astronomii UMK)
Sebastian Soberski (Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu)
Paweł Wolak (Instytut Astronomii UMK)
Dominik Wóltański (Instytut Astronomii UMK)
Paweł Zieliński (Co-Chair, Instytut Astronomii UMK)

Kontakt do komitetu organizacyjnego:
zjazd @ pta.edu.pl

Organizatorzy