Regulaminy


Kodeks postępowania

Zasady przetwarzania i wykorzystania danych (RODO)

Regulamin Toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Zasady przechowywania i wykorzystania danych przez UMK w Toruniu