Ramowy program XLI Zjazdu PTA


10:00

12:00

Otwarcie Zjazdu (transmisja)

11:00

11:15

Krótka przerwa

11:15

12:00

Wykład Inauguracyjny: Kazimierz Stępień (OA UW): 100 lat Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

12:00

13:00

Wręczenie nagród I

13:00

14:30

Przerwa obiadowa

14:30

15:45

Wręczenie nagród II

15:45

16:00

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

16:00

18:00

Sesja I: Historyczna

18:15

19:15

Spotkanie z przedstawicielami SKAO

agenda

Wtorek 12.09.2023

9:00

11:00

Sesja II: Słońce i heliosfera

11:00

16:00

Sesja III: Układy planetarne i małe ciała

11:45

12:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

14:00

15:00

Przerwa obiadowa

16:00

23:30

Uroczyste otwarcie części toruńskiej Światowego Kongresu Kopernikańskiego (CKK Jordanki, transmisja)

Środa 13.09.2023

9:00

11:00

Sesja IV: Obiekty zwarte i astronomia wielozakresowa

11:00

13:30

Sesja V: Astrofizyka wysokich energii

11:45

12:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

11:00

14:00

Sesja IX: Popularyzacja nauki i edukacja

(Sesja równoległa organizowana przez K. Czarta i S. Soberskiego)

11:45

12:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

13:30

16:00

Sesja VI: Gwiazdy, układy gwiazd oraz materia międzygwiazdowa

14:00

15:30

Przerwa obiadowa

16:00

18:30

Walne Zebranie członków PTA

zaproszenie

19:00

24:00

Zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach połączone z grillem

Czwartek 14.09.2023

9:00

12:00

Sesja VI: Gwiazdy, układy gwiazd oraz materia międzygwiazdowa

10:50

11:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

12:00

13:00

Prezentacja posterów

13:00

14:00

Przerwa obiadowa

14:00

17:36

Sesja VII: Kosmologia i ewolucja galaktyk

15:45

16:00

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

18:00

20:00

Recital fortepianowy Mateusza Krzyżowskiego — laureata XII Międzynarodowego Konkursu I.J. Paderewskiego (Aula UMK)

Piątek 15.09.2023

9:00

13:15

Sesja VIII: Programy instrumentalne

10:45

11:15

Przerwa kawowa / Sesja plakatowa

13:15

14:30

Przerwa obiadowa

14:30

15:30

Podsumowanie Zjazdu, ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszy plakat, zakończenie Zjazdu

16:00

23:00

Uroczyste Zakończenie ŚKK (CKK Jordanki, transmisja)