Informacje praktyczne


Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników będzie otwarta codziennie, od 11 do 15 września, od godz. 8:00.

Informacja dla wykładowców

Naukowy Komitet Organizacyjny przygotował program szczegółowy Zjazdu PTA, który (po zmianach) jest dostępny na stronie. Prelegenci, których wystąpienia ustne zostały zaakceptowane, proszeni są o sprawdzenie tytułu swojej prezentacji w programie.

Język w jakim został podany tytuł determinuje język całego wystąpienia, zatem jeśli ktoś chciałby go zmienić to prosimy o odpowiednią wiadomość na adres zjazd@pta.edu.pl. Większość wystąpień odbędzie się w języku angielskim. Natomiast ceremonia otwarcia, wręczenie nagród i sesja historyczna (poniedziałek, 11 września) zostanie przeprowadzona w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski dla chętnych osób.

Wszyscy wykładowcy proszeni są o dostarczenie swoich prezentacji co najmniej dzień przed wystąpieniem (do godz. 24:00) bezpośrednio na komputer dostępny w sali wykładowej na nośniku danych USB lub wgrywając prezentację na specjalnie utworzony dysk Google za pomocą strony: https://www.pta.edu.pl/zjazd41/upload. Ostatecznie prezentację można przesłać mailem na adres zjazd@pta.edu.pl. Dopuszczalne formaty pliku to PDF, ewentualnie najnowszy PowerPoint (PPT). Dla ułatwienia, uprzejmie prosimy o dostarczenie pliku o nazwie „DD-MM-NameSurname.pdf”, gdzie „DD-MM” oznacza datę (dzień i miesiąc), w którym zaplanowano wystąpienie, zaś „NameSurname” oznacza imię i nazwisko prelegenta.

Plakaty

Wszystkie zgłoszone plakaty zostały zaakceptowane, a ich tytuły umieszczone na stronie. Z uwagi na sporą liczbę interesujących zgłoszeń i ograniczony czas trwania Zjazdu, większości prezentacji ustnych nie udało się umieścić w programie. Wszyscy uczestnicy, których wystąpienia ustne nie zostały przyjęte, mogą przygotować plakat o tym samym tytule. Organizatorzy zapewniają tablice dwustronne, na których będzie można umieścić swój plakat – wystarczy go przywieźć i powiesić. Maksymalny rozmiar plakatu to A0 (841 x 1189 mm; preferowane ustawienie pionowe). Organizatorzy zapewniają odpowiednie naklejki, za pomocą których będzie można zawiesić swój plakat. Prosimy nie używać innych sposobów, ponieważ grozi to uszkodzeniem tablicy. Ostateczna lista plakatów zostanie zaktualizowana na stronie w trakcie Zjazdu. Organizatorzy przewidzieli nagrody za najciekawszy plakat!

Obiady i przerwy kawowe

Organizatorzy zapewniają wyżywienie w formie przerw kawowych i obiadowych w trakcie całego Zjazdu.

Gniazdka elektryczne

Na sali znajduje się kilka gniazdek elektrycznych na ścianach dookoła, aby podładować telefony komórkowe i laptopy. Natomiast ze względów bezpieczeństwa nie mamy możliwości zapewnienia prądu elektrycznego do wszystkich laptopów w trakcie sesji wykładowych.

Wydarzenia towarzyszące

Poza sesjami wykładowymi i posterowymi przygotowano szereg ciekawych wydarzeń towarzyszących Zjazdowi. Listę wszystkich można znaleźć na stronie: https://www.pta.edu.pl/zjazd41/program/towarzyszace/.

Aplikacja z programem XLI Zjazdu PTA

Wczytanie tego kodu QR przekierowuje do instalacji aplikacji Eventee. Po instalacji i uruchomieniu powinna automatycznie wyświetlać program XLI Zjazdu PTA, a jeśli tego nie zrobi, to można ponownie wczytać kod QR i wskazać, aby obsłużyła go aplikacja.

Przy kolejnych uruchomieniach aplikacja będzie już pamiętać powiązanie z programem XLI Zjazdu PTA i wyświetli go domyślnie. Użytkownik nie musi zakładać konta w aplikacji. Link do obsługi aplikacją Eventee: https://eventee.co/event/42705