Materiały dla prasy


Podstawowe informacje o Polskim Towarzystwie Astronomicznym (PTA):

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym zawodowych astronomów. Powstało w 1923 roku, a obecnie liczy około 250 członków.

Statutowym celem Towarzystwa jest wspieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki oraz popularyzacja astronomii w społeczeństwie. Dla osiągnięcia tych celów Towarzystwo organizuje konkursy, zebrania naukowe i konferencje (w tym regularnie co dwa lata Zjazd PTA), prowadzi działalność wydawniczą, utrzymuje kontakty z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, a także wydaje opinie o stanie i potrzebach polskiej astronomii.

Zjazd PTA to największa polska konferencja naukowa o astronomii i badaniach Wszechświata. Stanowi przegląd polskich badań w tym zakresie oraz polskiego udziału w międzynarodowych zespołach badawczych.

PTA jest wydawcą czasopisma „Urania – Postępy Astronomii”, które jest nowoczesnym dwumiesięcznikiem popularnonaukowym. Ten elegancki magazyn poświęcony badaniom kosmosu należy jednocześnie do najstarszych polskich czasopism (niedawno magazyn obchodził stulecie ukazywania się). Urania to także duży portal internetowy z bieżącymi informacjami o badaniach kosmosu i polskim przemyśle kosmicznym. PTA jest również współproducentem telewizyjnego cyklu Astronarium.

Stowarzyszenie przyznaje trzy nagrody: Medal Bohdana Paczyńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki, Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie oraz Nagrodę Młodych za wybitny indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii (dotyczy naukowców w wieku do 35 lat).

Adresy stron internetowych prowadzonych przez PTA:

Witryna główna PTAhttps://www.pta.edu.pl
Urania – Postępy Astronomiihttps://www.urania.edu.pl
Astronariumhttps://www.youtube.com/AstronariumPL
AstroGPShttps://astrogps.pl
Przewodnik astronomicznyhttps://astroturystyka.pl
Sklep internetowy PTA/Uraniihttps://sklep.pta.edu.pl