Uroczyste Zakończenie Światowego Kongresu Kopernikańskiego – transmisja