37. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
odbędzie się w Poznaniu w dniach od 7 do 10 września 2015r.
Plakat PTA
          Autor plakatu: Maciej Sarna


Zdjecie grupowe

Zdjęcie grupowe Uczestników XXXVII Zjazdu PTA w Poznaniu

Współorganizatorzy:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne Logo PTA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UAM
Instytut Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Logo IOA UAM

Patronaty:

Partonat honorowy

      JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak
     
      Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Logo Marszałka WW
     
      Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Logo Poznań
Patronat medialny

      Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu


Logo TVP Poznań
      Radio Merkury Poznań
Logo Radio Merkury Poznań
      Urania - Postępy Astronomii
Logo Urania Postępy Astronomii


Konferencja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.