37. ZJAZD PTA 2015 - Program ramowy

Zachęcamy uczestników do zgłaszania plakatów (posterów). Ze względu na zmianę dostawcy stojaków na postery maksymalny rozmiar plakatu powiększył się do: 125cm x 90cm (format A0 pasuje). Termin zgłaszania plakatów mija 30 lipca 2015r. Pobierz program jako plik PDF PROGRAM Monday, 7th September 2015. (Lubrański Hall) 09:00 - Rejestracja uczestników 11:00 - Openning ceremony, awards, etc. 11:45 - Laudation - Kazimierz Stępień 12:00 - Lecture of Bohdan Paczyński Medal Laureate - George W. Preston 13:00 - 14:30 - lunch break (we własnym zakresie) 14:30 - 17:30 - Session I - ESO (Sala XVII) - chairman Kazimierz Stępień 14:30 - 14:45 - Introductory words from the Polish side - Włodzisław Duch 14:45 - 15:15 - Overview Talk - Tim de Zeeuw 15:30 - 16:00 - ESO Science Highlights (all facilities) - Leonardo Testi 16:00 - 16:30 - coffee break 16:30 - 17:00 - ALMA Facility/science/proposals/opportunities/results - Leonardo Testi 17:00 - 17:30 - E-ELT and other future projects. How to prepare for/contribute to the E-ELT - Michele Cirasuolo 17:30 - 18:30 - Session II - Funding of science/Finansowanie nauki (Sala XVII) - chairman Bożena Czerny 17:30 - 18:15 - Funding of science by NSC/Finansowanie nauki przez NCN - Michał Karoński 18:15 - 18:30 - Discussion/Dyskusja 19:30 - Banquet (Vestibule/Westybul) Tuesday, 8th September 2015. (Sala XVII) 09:00 - 12:30 - Session III - ESO Workshop - chairman Marek Sarna 09:00 - 09:30 - Tech Overview of ESO instrumentation, including practical issues - Dietrich Baade 09:30 - 10:00 - How to write a good ESO proposal - Eric Emsellem 10:00 - 10:30 - ESO Public Surveys / Data - Magda Arnaboldi 10:30 - 11:00 - coffee break 11:00 - 11:30 - The ESO Science Programmes (Visitorship, Students, fellows, etc) - Eric Emsellem 11:30 - 12:00 - Kontrola danych obserwacyjnych z VLT - Danuta Dobrzycka 12:00 - 12:30 - Archiwum ESO - kopalnia danych astronomicznych - Adam Dobrzycki 12:30 - 14:00 - lunch break (we własnym zakresie) 14:00 - 16:40 - Sesja IV - Aspekty naukowe misji kosmicznych - chairman Ryszard Szczerba 14:00 - 14:45 - Wspieranie działalności naukowej przez POLSA (+ dyskusja) - Marek Banaszkiewicz (invited) 14:45 - 15:15 - Spectral Research of Exoplanets by ESA M4 mission ARIEL - Mirosław Rataj, Paulina Wolkenberg (invited) 15:15 - 15:30 - Athena 2028 - Agata Różańska 15:30 - 16:00 - coffee break 16:00 - 16:20 - Pierwszy rok alertów z misji Gaia - Łukasz Wyrzykowski 16:20 - 16:40 - X-ray Imaging Polarimetry Explorer (XIPE), projekt satelitarny ESA - Andrzej Zdziarski 16:45 - 17:00 - 1-minutowe prezentacje posterów - Agata Karska 17:00 - 17:40 - Sesja V - Astrogrid i obliczenia wielkoskalowe - chairman Agnieszka Janiuk 17:00 - 17:20 - Astrogrid - Grzegorz Stachowski 17:20 - 17:40 - Promieniowanie kosmiczne i pola magnetyczne w galaktykach - Michał Hanasz 17:45 - 18:00 - 1-minutowe prezentacje posterów 18:00 - 19:30 - Sesja posterowa (hol przed Aulą Lubrańskiego i salą XVII, drobny poczęstunek, wino itp.) Wednesday, 9th September 2015. (Sala XVII) 09:00 - 10:45 - Sesja VI - Obserwacje nie tylko z ESO - chairman Stanisław Zoła 09:00 - 09:30 The 4m International Liquid Mirror Telescope - Jean Surdej (invited) 09:30 - 10:00 - Zróżnicowane rodziny planetoid jako brakujące ogniwo ewolucji Układu Słonecznego - Dagmara Oszkiewicz (invited) 10:00 - 10:15 - Testing the inversion of asteroids’ Gaia photometry combined with ground-based observations - Toni Santana-Ros 10:15 - 10:30 - Niewielki teleskop - wielkie możliwości - Krzysztof Kamiński 10:30 - 10:45 - Perspektywy dla badań pulsarów i pogody kosmicznej polską siecią LOFAR - Leszek Błaszkiewicz, Bartosz Dąbrowski 10:45 - 11:15 - coffee break 11:15 - 13:10 - Sesja VII - Układy planetarne - chairman Sławomir Breiter 11:15 - 11:45 - Modelowanie pozasłonecznych, wielokrotnych układów planetarnych - Krzysztof Goździewski (invited) 11:45 - 12:15 - What we know and what we don't know about active asteroids - Michał Drahus (invited) 12:15 - 12:30 - Trudne przypadki wśród planetoid - Anna Marciniak 12:30 - 12:50 - Nowa metoda modelowania planetoid pojedynczych i podwójnych - Przemysław Bartczak 12:50 - 13:10 - W poszukiwaniu nadawcy - Piotr A. Dybczyński, Małgorzata Królikowska 13:10 - 13:30 - Wykład Laureata nagrody im. Włodzimierza Zonna - Andrzej Branicki 13:30 - 15:00 - lunch break (we własnym zakresie) 15:00 - 19:00 - Walne Zebranie Członków PTA 20:00 - Ognisko w Parku Obserwatorium Thursday, 10th September 2015. (Sala XVII) 09:00 - 11:15 - Sesja VIII - Gwiazdy zmienne - chairman Jerzy Kreiner 09:00 - 09:30 - Efekt Błażki w jedno i dwumodalnych gwiazdach RR Lutni - nowe odkrycia - Radosław Smolec (invited) 09:30 - 09:45 - Nieradialne pulsacje w gwiazdach RR Lutni z przeglądu OGLE - Henryka Netzel 09:45 - 10:00 - Zależność okres-jasność-kolor dla układów kontaktowych wczesnego typu widmowego - Michał Pawlak 10:00 - 10:15 - Cefeidy w układach zaćmieniowych - Bogumił Pilecki 10:15 - 10:30 - Obserwacje gwiazd typu T Tauri - Michał Siwak 10:30 - 11:00 - coffee break 11:00 - 11:15 - Spektroskopowy przegląd gwiazd z pola Keplera - Magdalena Polińska, Ewa Niemczura 11:15 - 12:45 - Sesja IX – Pulsary i czarne dziury - chairman Grzegorz Pietrzyński 11:15 - 11:45 - Gwiazdy neutronowe izolowane oraz w układach podwójnych - Agnieszka Słowikowska (invited) 11:45 - 12:00 - Właściwości optyczne rentgenowskiego układu symbiotycznego GX1+4 - Agnieszka Majczyna 12:00 - 12:15 - Młode źródło radiowe w centrum gromady X - Magdalena Kunert-Bajraszewska 12:15 - 12:30 - Symulacje zlewających się czarnych dziur - Agnieszka Janiuk 12:30 - 12:45 - Mikrosoczewkujące czarne dziury w Galaktyce - Łukasz Wyrzykowski 12:45 - 13:00 - Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy plakat zjazdowy i wręczenie nagród 13:00 - 14:30 - lunch break (we własnym zakresie) 14:30 - 18:00 - Sesja X - Kosmologia - chairman Edwin Wnuk i Paweł Pietrukowicz 14:30 - 15:00 - Ciemna materia i ciemna energia: ciągle więcej pytań niż odpowiedzi - Zdzisław Musielak (invited) 15:00 - 15:15 - The smoking gun for modified gravity - Wojciech Hellwing 15:15 - 15:30 - Morfologia i ewolucja galaktyk z przeglądu VIPERS - Janusz Krywult 15:30 - 15:45 - Star formation history of early-type galaxies - Małgorzata Siudek 15:45 - 16:00 - New method of the investigation of the alignment of galaxies in rich Abell Cluster of Galaxies - Włodzimierz Godłowski 16:00 - 16:30 - coffee break 16:30 - 17:00 - Wykład Laureata Nagrody Młodych PTA - Michał Michałowski - W jaki sposób tworzył się pył 680-850 milionów lat po Wielkim Wybuchu? 17:00 - 17:15 - Kosmologia z przeglądami całego nieba - Maciej Bilicki 17:15 - 17:30 - Learning algorithms at the service of WISE survey - Katarzyna Małek 17:30 - 17:45 - Galaktyki z przeglądu WISE - klasyfikacja i zastosowania kosmologiczne - Agnieszka Kurcz 17:45 - 18:00 - Clustering of the AKARI NEP Deep Field mid infrared selected galaxies - Aleksandra Solarz 18:00 Zakończenie Zjazdu Ostatnia modyfikacja/Last modified: 02.09.2015r.

LISTA POSTERÓW      –      2023-09-29 03:09:29

1.
Autorzy: T. P. Adhikari, A. Rozanska, M. Sobolewska and B. Czerny
Tytuł: Absorption Measure Distribution for Mrk 509
2.
Autorzy: Patrycja Bagińska, Wojciech Dimitrow, Monika Kamińska, Krzysztof Kamiński
Tytuł: Modelling and analysis of eclipsing binary V1385 Ori
3.
Autorzy: Patrycja Bagińska, Agata Różańska, Agnieszka Janiuk, Bożena Czerny
Tytuł: Modelling of ionization instability driven outbursts in Soft X-ray Transients
4.
Autorzy: Małgorzata Bankowicz, Katarzyna Małek, Agnieszka Pollo, Katarzyna Wierzbicka
Tytuł: Modeling of LIRG and ULIRG galaxies
5.
Autorzy: Arkadiusz Berlicki, Dominik Gronkiewicz
Tytuł: F-CHROMA Project: Participation of amateur astronomers in solar flare observations
6.
Autorzy: M. Biernacka, K. Bajan, E. Panko, W. Godłowski, P. Flin
Tytuł: The Alignment of rich PF galaxy structures
7.
Autorzy: Leszek Błaszkiewicz, Wojciech Lewandowski, Andrzej Krankowski, Jarosław Kijak, Bartosz Dąbrowski
Tytuł: Observations of Pulsars with Polish Part of LOFAR
8.
Autorzy: S. Breiter i D. Vokrouhlicky
Tytuł: Model ewolucji wiekowej hierarchicznych układów potrójnych
9.
Autorzy: Bąkowska K. and Smolec R.
Tytuł: RR Lyrae stars with Blazkho modulations in OGLE catalogue
10.
Autorzy: Barbara Cader-Sroka, Arkadiusz Berlicki
Tytuł: Pracownia Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii "Planetarium" w Instytucie Astronomicznym UWr
11.
Autorzy: A. Janiuk, P. Suková, S. Charzyński
Tytuł: Relativistic low angular momentum accretion
12.
Autorzy: Chmielewska, E., Tomczak, M., Kołomański, S.
Tytuł: Diagnostyka plazmy słonecznej w dwóch kinematycznych klasach koronalnych wyrzutów materii
13.
Autorzy: Krzysztof Czart
Tytuł: Europejskie Obserwatorium Południowe - działalno¶ć w Polsce
14.
Autorzy: Maciej Mikołajewski, Krzysztof Czart
Tytuł: Urania - Postępy Astronomii jako czasopismo i portal internetowy
15.
Autorzy: M. Daszuta, W. Lewandowski, J. Kijak
Tytuł: Long term observation scintillation of PSR 0823+26
16.
Autorzy: Drozd, K. Mikołajewska, J.
Tytuł: Symbiotic stars in the Local Group of Galaxies
17.
Autorzy: Bartosz DĄBROWSKI, Andrzej KRANKOWSKI, Leszek BŁASZKIEWICZ, Hanna ROTHKAEHL
Tytuł: Badania Słońca i pogody kosmicznej za pomocą teleskopu LOFAR
18.
Autorzy: Gałan C., Mikołajewska J., Hinkle K. H., Joyce R. R.
Tytuł: Chemical abundances of giants in the S-type symbiotic systems
19.
Autorzy: M. Gibowski, A. Karska
Tytuł: Parameters of the molecular outflow in low-mass protostar L1527 with APEX / CHAMP+
20.
Autorzy: W. Godłowski1, J. Popiela2, and P. Flin3
Tytuł: Luminosity function for galaxy clusters
21.
Autorzy: Dorota Gondek-Rosińska
Tytuł: Perspektywy wykrycia fal grawitacyjnych
22.
Autorzy: Aleksandra Hamanowicz, dr Paweł Pietrukowicz, prof. dr hab. Andrzej Udalski
Tytuł: Extensive search for variable stars in the field of globular cluster M54. Distance determination to the core of the Sagittarius Dwarf Spheroidal galaxy
23.
Autorzy: Wojciech Hellwing, Carlos Frenk, Marius Cautun, et al.
Tytuł: The Copernicus Complexio: a high-resolution census of the small-scale dark Universe
24.
Autorzy: A. Hypki
Tytuł: Gaia archive
25.
Autorzy: K. Iłkiewicz, J. Mikołajewska, M. Gromadzki, B. Miszalski, P.A. Whitelock
Tytuł: Variability of symbiotic stars in the Magellanic Clouds
26.
Autorzy: Agnieszka Janiuk, Mikołaj Grzędzielski, Fiamma Capitanio, Stefano Bianchi
Tytuł: Heartbeat oscillations and wind outflow in the microquasar IGR J17091-3624
27.
Autorzy: Jopek T.J.
Tytuł: The Near Earth Asteroid associations
28.
Autorzy: Monika Katarzyna Kamińska, Agata Karska, Nick Indriolo, David Neufeld
Tytuł: Ro-vibrational CO emission in young massive stellar object AFGL 4176
29.
Autorzy: P. Kankiewicz, I. Włodarczyk
Tytuł: Yarkovsky effect in the motion of asteroids in retrograde orbits / Efekt Jarkowskiego dla planetoid o ruchu wstecznym
30.
Autorzy: P. Karczmarek, G. Pietrzynski, K. Belczynski, K. Iłkiewicz, K. Stepien
Tytuł: Contamination of RR Lyrae stars from Binary Evolution Pulsators
31.
Autorzy: Agata Karska
Tytuł: Oddziaływania protogwiazd na ośrodek międzygwiazdowy okiem Herschela
32.
Autorzy: Jakub Klencki, Łukasz Wyrzykowski
Tytuł: Real-time detection of transients in OGLE-IV with application of machine learning
33.
Autorzy: S. Kołomański, T. Mrozek, E. Chmielewska
Tytuł: A new insight into X-ray coronal sources of solar flares
34.
Autorzy: Zuzanna Kostrzewa-Rutkowska, Szymon Kozłowski, Łukasz Wyrzykowski
Tytuł: Search for lensed QSOs in the OGLE survey
35.
Autorzy: K. Kowalczyk, E. L. Łokas, M. Valluri
Tytuł: Orbit anisotropy of dark matter haloes with Schwarzschild modeling
36.
Autorzy: M. Kowalińska, J. Kijak, W. Lewandowski
Tytuł: The analysis of the largest sample of multi-frequency pulsar scatter time estimates.
37.
Autorzy: Magdalena Krupa, Maciej Bilicki, Agnieszka Kurcz, Aleksandra Solarz, Agnieszka Pollo, Katarzyna Małek
Tytuł: Towards an autonomic classification of WISE sources
38.
Autorzy: M. Krużyński, K. Kamiński, P. Kankiewicz, E. Wnuk
Tytuł: Obserwacje śmieci kosmicznych przy użyciu robotycznego teleskopu spektroskopowego RBT
39.
Autorzy: A. Słowikowska, K. Krzeszowski, M. Żejmo, P. Reig
Tytuł: Orbital phase resolved optical polarimetry of BeXBS
40.
Autorzy: M.Kulczak-Jastrzębska, D.C. Lis, M. Gerin
Tytuł: Observations of HDO in the high-mass star forming regions: G34.26, W51 and W49N
41.
Autorzy: M. Kulczak-Jastrzębska, D. C. Lis, A. Karska, M. Gerin
Tytuł: Deuterated species in the star-forming regions
42.
Autorzy: M. Kunert-Bajraszewska, A. Siemiginowska, A. Labiano
Tytuł: An X-ray cooling core cluster surrounding a compact radio galaxy 1321+045
43.
Autorzy: S. Kurowski, S. Zoła
Tytuł: Analysis of the long term variability of V881 Persei
44.
Autorzy: Krzysztof Langner
Tytuł: Zmienne KS w obracającym się układzie współrzędnych
45.
Autorzy: Grzegorz Gajda, Ewa L. Łokas and Lia Athanassoula
Tytuł: The orbital structure of a tidally induced bar
46.
Autorzy: Marcin Semczuk, Ewa L. Łokas and Grzegorz Gajda
Tytuł: Resonant stirring of disky dwarf galaxies orbiting the Milky Way
47.
Autorzy: Matuszak, M., Karska, A., Kristensen, L. E., Herczeg, G. J., Tychoniec, Ł., van Kempen, T. A., Fuente, A.
Tytuł: Far infrared CO and H2O emission from intermediate mass protostars
48.
Autorzy: Matuszak, M.; Herpin, F., Karska, A.
Tytuł: Energetic feedback from the massive star forming region IRAS 12326-6245 revealed by Herschel
49.
Autorzy: Bogumił Radajewski, Maciej Mikołajewski, Krzysztof Czart, Iwona Guz, Adam Rubaszewski, Tomasz Stelmach
Tytuł: Astronarium - filmografia polskiej astronomii
50.
Autorzy: Joanna Molenda-Żakowicz, Peter De Cat, Antonio Frasca, et al.
Tytuł: The Kepler Field of View Covered with the LAMOST Spectroscopic Observations
51.
Autorzy: Dawid Moździerski
Tytuł: Prospects of the ensemble asteroseismology in young open clusters
52.
Autorzy: Jacek Niemiec, Martin Pohl, Artem Bohdan, Oleh Kobzar, Volkmar Wieland, Ken-Ichi Nishikawa
Tytuł: Nonrelativistic perpendicular shocks of young supernova remnants in kinetic simulations
53.
Autorzy: W.Ogłoza
Tytuł: Atlas diagramów O-C gwiazd zaćmieniowych - wydanie 2
54.
Autorzy: Varadarajan Parthasarathy, Wlodek Kluzniak, Antonis Manousakis
Tytuł: Numerical Simulations of oscillating tori using PLUTO
55.
Autorzy: A. Pollo & the VIPERS team
Tytuł: VIPERS: highlights from the z \sim 1 Universe
56.
Autorzy: Bąkowska K., Olech A. and Pospieszyński R.
Tytuł: MN Dra - a SU UMa-type dwarf nova during its September 2013 superoutburst
57.
Autorzy: Paweł Preś
Tytuł: Popularyzacja astronomii w Instytucie Astronomicznym UWr
58.
Autorzy: Radosław Rek
Tytuł: Understanding of the late Michelson's experiments that confirmed the aether existence
59.
Autorzy: Radosław Rek
Tytuł: The first Variable Stars
60.
Autorzy: Agnieszka Słowikowska, Benjamin W. Stappers, Alice K. Harding, Stephen L. O'Dell, Ronald F. Elsner, Alexander J. van der Horst, Martin C. Weisskopf
Tytuł: High time resolution measurements at 1.38 GHz of the polarisation of the Crab pulsar in context of pulsar polarisation studies
61.
Autorzy: R. Smolec
Tytuł: Nonlinear hydrodynamic models of type II Cepheids
62.
Autorzy: M. Szkudlarek, D. Gondek-Rosińska, L. Villain, M. Ansorg
Tytuł: Rotating strange quark stars as sources of gravitational waves
63.
Autorzy: Marcin Szpanko
Tytuł: Wirtualna Akademia Astronomii w Instytucie Fizyki UO
64.
Autorzy: Łukasz Tychoniec, John Tobin
Tytuł: Radio emission from protostellar jets in Perseus molecular cloud
65.
Autorzy: Łukasz Tychoniec, Antoine Gusdorf, Agata Karska
Tytuł: Mapping molecular and atomic emission in W3-IRS5 with Herschel
66.
Autorzy: Piotr Wielgórski, Aleksandra Hamanowicz, Michał Pawlak, Łukasz Wyrzykowski
Tytuł: Gaia science alerts follow-up
67.
Autorzy: Mateusz Wiśniewicz, Dorota Gondek-Rosińska, Włodzimierz Kluźniak, Nikolaos Stergioulas
Tytuł: Unusual behavior of epicyclic frequencies around rapidly rotating compact stars
68.
Autorzy: Ireneusz Włodarczyk
Tytuł: Impact solutions of the potentially hazardous asteroid (99942) Apophis
69.
Autorzy: Ireneusz Włodarczyk and Jacek Leliwa-Kopystynski
Tytuł: Time evolution of the Vesta Family with and without the Yarkovsky effect
70.
Autorzy: Mirosław Rataj, Paulina Wolkenberg
Tytuł: Spectral Research of Exoplanets by ESA M4 mission ARIEL
71.
Autorzy: Bogdan Wszołek
Tytuł: Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim
72.
Autorzy: Bogdan Wszołek
Tytuł: Astronomia Nova
73.
Autorzy: J. Ziółkowski
Tytuł: On the masses of the components of the V1387 Aql/GRS1915+105 binary system
74.
Autorzy: A. SŁOWIKOWSKA , M. ŻEJMO, M. RYBICKA, K. KRZESZOWSKI, K. GOŹDZIEWSKI, R. SZCZERBA
Tytuł: Search for Disks in Binary Systems with WhiteDwarf
75.
Autorzy: MICHAŁ ŻEJMO, MONIKA RYBICKA, KRZYSZTOF KRZESZOWSKI, AGNIESZKA SŁOWIKOWSKA, KRZYSZTOF GOŹDZIEWSKI, GOTTFRIED KANBACH, ARNE RAU
Tytuł: High time resolution observations of cataclysmic variables with OPTIMA
76.
Autorzy: Piotr Życki
Tytuł: X-ray quasi-periodic oscillations in the Lense-Thirring precession model
77.
Autorzy: Justyna Średzińska, Bożena Czerny
Tytuł: With quasars among dark energy