Materiały dla prasy
Informacja o Polskim Towarzystwie Astronomicznym (PTA) - plik PDF

Informacja o Polskim Towarzystwie Astronomicznym (PTA) - plik MS Word

Logo PTA - różne wersje plików

Plakat 37. Zjazdu PTA - plik PDF