MATERIAŁY POKONFERENCYJNE - PROCEEDINGS


Informujemy, że materiały pokonferencyjne z 37. Zjazdu PTA zostaną wydane w ramach "Proceedings of the Polish Astronomical Society" jako kolejny numer serii. Będzie to publikacja w języku angielskim, indeksowana w ADS. Limit stron: wykład - 6 stron, plakat - 3 strony.

Termin nadsyłania tekstów: 31 grudnia 2015 r.

Teksty prosimy nadsyłać w formacie Latex, z użyciem poniższego macro.

Osoba do kontaktu: Agata Różańska, e-mail: ptapap@camk.edu.pl

Do pobrania aktualne macro w Latexu: ptapap-0.9.4.tar.gz

Przejdź do strony głównej Proceedings of the Polish Astronomical Society