TERMINY I OPŁATY


Ważne terminy

25.02.2015 - Rozpoczęcie rejestracji uczestników

30.04.2015 - Termin zgłaszania 10-15 minutowych wykładów

30.06.2015 - Zamknięcie rezerwacji noclegów przez LOC w DS Jowita

30.07.2015 - Termin zgłaszania plakatów (posterów)

30.07.2015 - Termin rejestracji uczestników

07.09.2015 - Początek XXXVII Zjazdu PTA

09.09.2015 - Walne Zebranie PTA

10.09.2015 - Koniec Zjazdu PTA


Opłaty

Opłata konferencyjna: 200 zł

Opłata ulgowa: 100 zł (dla studentów i doktorantów)

Prosimy o wpłaty na konto bankowe PTA do dnia 30 lipca 2015r. Istnieje możliwość dokonania rejestracji i opłaty po tym terminie. W takim przypadku opłata konferencyjna wzrasta do kwoty 250 zł.

Dane konta:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
Millenium S.A.
Nr. konta: PL 93 1160 2202 0000 0000 2906 0524
Tytuł wpłaty: Zjazd 37 PTA