Podstawowe informacje

38. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbędzie się w Zielonej Górze w dniach od 11 do 14 września 2017 r.

Zjazdy PTA odbywają się co dwa lata w różnych miastach Polski i są dużymi konferencjami naukowymi stanowiącymi przegląd aktualnych badań prowadzonych przez polskich astronomów zarówno w kraju jak i w placówkach oraz projektach zagranicznych. Zjazdom towarzyszą liczne imprezy popularyzujące astronomię wśród mieszkańców.

Strona rejestracji


Organizatorzy 38. Zjazdu PTA

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)
Polskie Towarzystwo Astronomiczne

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego

Partner

Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus
Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus

Patronaty:

Patronat honorowy:

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie warte zachodu
http://lubuskie.pl

Prezydent Miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki
Zielona Góra